top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Všechny vakcíny obsahují toxické látky

Nová studie potvrzuje obavy: všechny vakcíny obsahují toxické látky a těžké kovy, které poškozují imunitní systém.


Jen v Itálii od června tohoto roku demonstrovaly miliony lidí, neboť v onom letním měsíci prošel legislativou zákon, nařizující povinné očkování 10 dávek vakcíny dětem od předškolního věku po pubertu. Rodiče, kteří své děti naočkovat ve školách nenechají, pak čekají pokuty. Zákonodárci hlasovali 28. června ve prospěch návrhu s výraznou většinou, přesněji 296 hlasů pro a 92 hlasů proti. Miliony rodičů se ale zákonu brání. Mainstreamová média podle všeho miliony protestujících hlasů ignorovala a zaujala tradiční postoj – když se nám něco nehodí, budeme předstírat, že to neexistuje.


Některé hlasy vcelku pochopitelně směřují k penězům. Není žádným tajemstvím, že v očkování se točí obrovský byznys. Povinné očkování nyní přinese nové vlny pravidelného přílivu peněz do odvětví, v němž se už teď v Itálii točí v přepočtu 32 miliard dolarů.


Co je na tom znepokojivé, je fakt, že ačkoliv očkovávání v minulosti spolu s lepší hygienou pomohlo vymýtit řadu smrtelných či vážně nebezpečných nemocí, otázky ohledně bezpečného užívání moderních typů, obzvláště kombinací více nemocí v rámci jedné vakcíny, jsou stále v plném proudu, a je podezřelé, jak úzkostlivě se je farmaceutická lobby snaží potírat.


Nedávný průzkum navíc ukázal, že navzdory zmíněnému tlaku ve prospěch povinné vakcinace výrazné množství Francouzů i Italů vyjádřilo pochybnosti nejenom o bezpečnosti, ale i důležitosti těchto vakcín. Na tom nese vinu zejména vlna nedávných studií, které spojují některé autoimunitní nemoci či poruchy u dětí s očkováním. Dále také údajně poukazuje na celkově horší zdraví u vakcinovaných dětí oproti těm neočkovaným.


Problém spočívá, alespoň podle některých studií a názorů či dokumentů, v moderních vakcínách, které vyvolají příliš silnou autoimunitní reakci. Další z vytyčených problémů spočívá v korupci v řadách farmaceutů a vládních či polovládních zastupitelů. Jeden z příkladů takové korupce je například snaha zakrývat a tajit vedlejší účinky, o nichž se řada vědců pokouší promluvit.


Jedna důležitá studie, která spatřila světlo světa na počátku roku 2017 s názvem „Mezinárodní deník vakcín a očkování“, je výsledkem práce dvou italských vědců a pokládá nové zneklidňující otázky ohledně kontroly kvality ze strany výrobců vakcín. Jedná se o společnou práci vědkyně Antonietty Gattiové a farmaceuta Stefana Montanariho a autoři v ní údajně odhalují přítomnost látek, které ve vakcínách nemají co dělat a jejichž existenci výrobci nepřiznávají. Mají pro to dobrý důvod, neboť se jedná o látky pro tělo velice toxické.

Gattiová a Montanari během výzkumu nalezli v každé lidské vakcíně kontaminaci, včetně částic olova či nerezové oceli ve všech vakcínách, které analyzovali. Ve více než polovině našli chrom (ve 25 ze 44), wolfram téměř v pětině (8 ze 44) a mnoho dalších kovových částic.


V normálním světě by se výzkum dvou vědců vzal v potaz, a navzdory většinovým názorům či penězům se případ řádně prozkoumal v řadách předních vědců, případně by výzkum financovali sami výrobci (a ne za účelem za každou cenu „zjistit“ nezávadnost). Taková představa by ale samozřejmě byla naivní. Jde totiž o peníze, nikoli o nedávné zdraví. Stal se očekávatelně přesný opak, Gattiová i Montanari se na sociálních sítích stali terči velmi násilných výhružek. Mezi umírněné patří nařčení z pseudovědy, ale jiní uživatelé se jali volat po jejich „zmlácení až do krve“, dožadovali se „ran pěstí“, „kopanců“, a dokonce připomínek, že by na ně někdo měl najmout vrahy. To vše, aby „pochopili, že by už měli mlčet“.


Samozřejmě silní odpůrci očkování a konspirátoři nejvyššího kalibru, jako například server Infowars, se pustili do teoretizování, že tito lidé a mnoho dalších jsou součástí armády trollů a bloggerů najatých přímo farmaceuty, aby své protivníky zdiskreditovali. Nejedná se sice o představu až tak přetaženou za vlasy, když vezmeme v potaz, že mediální nátlak nejenom v tištěných médiích, ale dnes zejména na internetu je oblíbenou placenou doménou mnoha bohatých a praktikami pochybných magnátů. Například společnost Monsanto, která se těší opakovanému zvolení coby nejzlejší korporace na světě a kontroverzím ohledně svých produktů, má na úpravu veřejného mínění a potírání špatných studií a názorů celé oddělení.


Nicméně zpátky ke Gattiové a Montanarimu. Ti se domnívají, že přítomnost těchto nežádoucích částic trvale poškozuje imunitní systém. Jedná se totiž o přísady, které se přirozeně nerozloží a mohou v těle v podstatě natrvalo působit autoimunitní problémy. Oba pracují v oblasti nanopatologie a nanotoxikologie, což jsou termíny a disciplíny, na kterých se sami podíleli u jejich zrodu počátkem nového milénia právě po nalezení nanočástic (částic, které jsou menší než 100 nanometrů), jež „působí o hodně závažnější zdravotní problémy než větší částice“. Sami toto tvrzení opodstatňují tím, že pro částice tak malé velikosti je „extrémně snadné“ infiltrovat živou tkáň.


Je poněkud ironické, že jediná vakcína, kterou po testování uznali za zcela čistou, byla určená pro zvířata. Co se těch lidských týče, doktorka Gattiová má několik hypotéz, jak se kovy do vakcín dostaly. Jedna z nich se zakládá na předpokladu, že výrobní proces a protokoly jsou lidově řečeno odfláklé. Dle Gattiové „musí být výrobní místa velice čistá, aby zajistila, že se do vakcín nedostane žádný prach ani jiné formy kontaminace. Pokud laboratoře neprovádějí řádnou filtrací, pak je tato forma kontaminace velice reálná. A bohužel, neexistují žádné regulace, které by po výrobcích vyžadovaly provádět kontrolu kvality tohoto typu, a to i přesto, že výrobci vědí, že je zde něco špatně“.


Co Gattiová a Montanari navrhují, je čistší a bezpečnější výrobní proces, aby se předešlo kontaminaci nebezpečnými kovy. Zřejmě i za to si dneska člověk zaslouží veřejnou nenávist. Jak se opovažují jen naznačit, že by výrobci léků mohli kašlat na veřejné zdraví?


151 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page