• Milan Bláha

Nebezpečná houba

Nebezpečná houba může žít v našem těle až třicet let, než propukne v závažné onemocnění...

U sedmdesátiletého pacienta z Arizony, který projevoval příznaky zhoubné rakoviny, byla zjištěná vzácná forma houbové infekce. Tato houba žije v lidském těle i třicet let a trpělivě čeká na chvíli, kdy bude organizmus oslaben.

Starší muž si stěžoval na zhoršený duševní stav, který přetrvával asi 4 dny. Podle lékařské zprávy ale nejevil známky závažnějšího onemocnění. Následné CT vyšetření ukázalo, že má v mozku podivné léze.

Lékaři se zprvu obávali, že se jedná o maligní nádor mozku, ale po dalším expertním vyšetření zjistili, že podobný nález se nachází také v ledvinách pacienta. O tom, že se ve skutečnosti jedná o vzácnou histoplazmózu, ale neměli ani tušení.

Podezření na toto onemocnění neměli lékaři zejména proto, že v Arizoně se téměř nevyskytuje. Výskyt histoplazmózy byl několikrát zaznamenán pouze v Ohaiu, Missisipi a Severní Karolíně. Mimo území spojených států se často vyskytuje v některých státech jihovýchodní Asie.

Tuto nemoc totiž způsobuje houba Histoplasma capsulatum, která se nachází ve velice vlhkém prostředí, kde je kyselá půda a přítomnost trusu ptáků nebo netopýrů. Nejčastějším místem výskytu jsou tedy jeskyně, odtud také pochází pojem „jeskynní nemoc“.

Výskyt tohoto onemocnění je velice nízký a v některých státech jím onemocní přibližně 2 ze 100 tisíc lidí. Objevuje se pouze u lidí starších 65 let, nebo u jedinců s výrazně oslabenou imunitou.

U oslabených lidí může histoplazmóza postihnout prakticky všechny orgány a tkáně včetně očí. Při oční infekci může snadno způsobit oslepnutí. Akutní fáze nemoci může vyvolat trvalou disfunkci u postižených orgánů. I když tělo infekci přežije, samotné houby se většinou není schopné zbavit.

Když lékaři provedli biopsii v ledvinách zmíněného pacienta, k jejich překvapení zjistili, že nález je v souladu s histoplazmózou. Kde pacient k nemoci přišel, bylo pro doktory záhadou. Nemoc totiž obvykle propukne od 3 do 17 dnů od vdechnutí spor, přičemž prvotním zasaženým orgánem jsou vždy plíce.

Pacient uvedl, že celý život žije na jednom místě v Arizoně a žádná místa, kde by se mohla houba nacházet, nenavštívil. Vzpomněl si ale, že před třiceti lety navštívil jeskyně v Severní Karolíně, kde se touto houbou mohl nakazit.

Pokud tedy nákaza pochází opravdu z doby před třiceti lety, pro vědce je schopnost této houby novinkou. Není dosud evidován žádný případ, kdy by Histoplasma capsulatum přežila tak dlouhou dobu v lidském těle.

Autor článku: Lukáš Bauer | Článek byl publikován na serveru inStory.cz

16 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN