top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Očkování proti chřipce ???

Očkovaní šíří viry mnohem intenzivněji než neočkovaní.

Šokující nová vědecká studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) odhalila, že lidé, kteří se nechali očkovat proti chřipce, uvolňují do ovzduší o 630 % více virových částic než neočkovaní jednotlivci. Toto zjištění je v podstatě důkazem, že vakcína proti chřipce vede k šíření chřipky a že tzv. kolektivní imunita je medicínský blud, protože onen „kolektiv“ se ve skutečnosti mění v uskupení nosičů a šiřitelů nemoci.


Tato vědecká bomba je zdokumentována ve studii s názvem "Infekční viry ve vzduchu vydechovaném případy symptomatické sezónní chřipky ve vysokoškolském prostředí".

Autory jsou Jing Yan, Michael Grantham, Jovan Pantelic, P. Jacob Bueno de Mesquita, Barbara Albert, Fengjie Liu, Sheryl Ehrman, Donald K. Milton a EMIT Consortium.

Podrobnosti týkající se této studie již rozebral Sayer Ji na Green Med Info, stránkách, které se rychle stávají jedním z nejsměrodatnějších světových zdrojů inteligentní analýzy skutečné vědy. Stránky Green Med Info publikovaly na 500 studií, které dokumentují nepříznivé účinky vakcín a vážné újmy jimi způsobované.

Vyčerpávající seznam najdete zde.
Očkovaní vydechují o 630 % více aerosolizovaných chřipkových virových částic

Studie, jíž se zúčastnilo 355 dobrovolníků s chřipkovými symptomy, zjistila, že osoby, které byly předtím očkovány proti chřipce, vydechovaly mnohem větší množství (6,3krát více) virových částic, které mohou nakazit okolí, než jejich neočkovaní kolegové.


„Množství virové RNA obsažené v jemných aerosolech rovněž pozitivně souviselo s protichřipkovou vakcinací jak v současné, tak v minulé sezóně… prezentujeme zde vyčerpávající důkazy, že člověk vytváří infekční aerosoly, a kvantitativní data, jejichž cílem je vylepšit matematické modely přenosu nemoci a protiepidemických opatření. Naše pozorování souvislosti mezi opakovanou vakcinací a zvýšenou tvorbou virových aerosolů prokázalo sílu naší metody, ale je zapotřebí je potvrdit.“


Ten nejzodpovědnější přístup vůči okolí spočívá v tom, že se NENECHÁTE očkovat.

Takže lidé, kteří se navzdory těmto informacím očkovat nechají, jsou nezodpovědní bacilonosiči. Mohou za to, že jiní lidé onemocní, přesně jak to pozorujeme léta.

„Odpírači očkování“ tedy jednají jako zodpovědní občané, protože tolik nešíří viry a s nimi i chřipku

Od takových lidí, jako je Jimmy Kimmel a jiní propagátoři očkování, tohle prohlášení ale asi neuslyšíme. Podle těchhle fanatiků jsou ti, kdo se nenechají očkovat, pomalu vrazi dětí!

Je to tak, vakcíny proti chřipce nakonec šíří chřipku

Tyto nové poznatky odhalují šokující pravdu o očkování proti chřipce, kterou se dříve jen nemnozí odvažovali vyslovit z obavy, že budou onálepkováni jako „odpírači“. Očkování proti chřipce šíří chřipku.


„Pokud jsou tato zjištění správná a reprodukovatelná, pak očkování proti chřipce nejspíš vede k vyšší pravděpodobnosti, že nakazíte ostatní,“ vysvětluje Sayer Ji ve svém článku na Green Med Info. „Na nápadný nedostatek důkazů efektivity (a bezpečnosti) vakcín proti chřipce již upozorňujeme přes deset let, zejména ve vztahu k přehlížené absenci takovýchto materiálů na (nezávislé) Cochrane Database, ačkoli stovky studií financovaných farmaceutickými společnostmi se o takové důkazy pokoušejí.“


Navzdory současné taktice vakcinačního průmyslu, která spočívá ve svalování viny za šíření nemocí na neočkované jedince, tato studie odhaluje, že to jsou ve skutečnosti očkované děti a dospělí, kteří mezi lidmi šíří infekční choroby. (To mimo jiné vysvětluje, proč epidemie chřipky zhusta propukají mezi očkovanými dětmi.)

Mýtus kolektivní imunity se hroutí tváří v tvář skutečné vědě


Nadto studie ukázala, že tzv. kolektivní imunita, o níž se tolik hovoří s cílem vnutit vakcíny úplně každému, je naprostý nesmysl. Pokud jsou očkovaní lidé ti, kteří šíří ve vzduchu chřipkové virové částice, pak „kolektiv“ šíří chřipku, a nepředchází jí.


Z kolektivní imunity se pak stává kolektivní šíření příslušného virového kmene. To vysvětluje, proč tolik dětí, které dostanou chřipku (či spalničky, příušnice a jiné infekční nemoci), jsou zároveň přesně ty děti, které proti těmto nakažlivým onemocněním dostaly očkování. Vakcíny mění děti v šiřitele nemoci, kteří infikují ostatní a přispívají k epidemii. Výsledkem je panika ve zpravodajských médiích, která na všechny naléhají, aby vyrazili a nechali se co nejrychleji očkovat. Za pár dnů nastoupí druhá vlna epidemie, tentokrát způsobená samotnou vakcínou.


Role vakcín ve společnosti s jejím současným uspořádáním spočívá ve vyvolávání epidemií, které vedou k nárůstu poptávky po vakcínách. V tom všem je zcela klíčová role médií, protože jejich úkolem je udržovat mezi rodiči strach a paniku, aby nechali očkovat své děti. Tím se mechanismus šíření nemoci udržuje v chodu; připravuje se půda pro další sérii epidemií, paniky a prodejů vakcín.

Je to chytrý marketingový systém

Jinými slovy, tenhle výrobek se prodává sám. Zatímco kokain a heroin se prodává kvůli závislosti, kterou způsobuje, a tak se neustále udržuje automatický cyklus poptávky a prodeje, u vakcín je to ještě vychytanější, protože způsobují přesně ten problém, proti kterému mají chránit. Každá epidemie je nový marketingový tahák a cyklus se opakuje ve vlnách (zatímco děti postihuje nenapravitelná újma nebo dokonce umírají).


Aby ten medicínský podfuk mohl ustavičně fungovat, dostane každý, kdo si troufne citovat legitimní vědecké poznatky, které zpochybňují vakcinační dogma, cejch „odpírače“ a v médiích ho roznesou na kopytech. Vakcíny se tudíž nikdy nedostávají do hledáčku oficiálního výzkumu, neboť všechna zjištění, která by mohla být v rozporu s oficiálním dogmatem medicínského kartelu, jsou promptně bagatelizována, napadena či úplně ignorována. Vědecký establishment přijímá jen takové poznatky, které podporují pseudovědeckou očkovací historku, čímž je zajištěno, že se na světlo dne nedostane nic, co by zpochybňovalo bezpečnost vakcín.


Takto vakcinační průmysl provozuje to, co už bylo mnohokrát nazváno medicínským holocaustem, přičemž v zárodku dusí skepticismus, vědecké konání a kritické myšlení, které si dovoluje upozorňovat na rizika spojená s rozšířenými imunizačními postupy.

Zdroj (kráceno)

179 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page