top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Konec povinných očkování v USA?

Trump položil základy pro zákaz povinných očkování v USA

Prezident Trump vytvořil nové oddělení v rámci Úřadu pro ochranu občanských práv v oblasti zdraví s cílem výslovně zakázat povinná očkování v celé zemi a zajistit občanům právo volit si vlastní zdravotní péči.


Se zřízením oddělení pro etiku a náboženskou svobodu Trump položil základy pro odstranění povinnosti každého očkovat předepsanou vakcínou v celé zemi. Velký farmaceutický „škrtič“ zdraví národa byl propuštěn.


Oddělení pro etiku a náboženskou svobodu dává mnoha různým skupinám velký prostor pro boj za naše ústavní práva. Křesťané i liberálové, stejně jako volnomyšlenkáři a lidé jiných náboženských vyznání mají společný zájem bojovat proti korupčním zdravotním zařízením velké farmacie.


Korporátní média se zoufale snaží tuto skutečnost umlčet. Nechtějí, abyste věděli, že prezident pracuje na tom, aby američtí občané měli právo zvolit si vlastní zdravotní péči.

Farmaceutické společnosti platí tradičním médiím obrovské částky za reklamu. Velké farmaceutické společnosti utrácí ve skutečnosti mnohem více peněz na reklamu než na výzkum. Mluvíme o stovkách miliard dolarů.


Prezident Trump nám dal nástroj proti tyranii. Je čas pozvednout tuto zbraň a použít ji proti našemu společnému nepříteli.

Zdroj: ynw.com

160 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page