top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Velká Británie schválila zákaz Roundupu

Vláda Veľkej Británie oznámila, že vydala úplný zákaz na výrobok Roundup od firmy Monsanto. Rozhodnutie prijala na základe dôkazov, ktoré usvedčovali Roundup zodpovedným za úmrtie miliónov včiel.

Tajomník pre životné prostredie Michael Gove sa vyjadril k zákazu, že zabezpečí ochranu populáciam včiel na územií UK pred pesticídmi, ktoré sú škodlivé pre hmyz.


The Guardian píše v správe: „Rozhodnutie vlády zmeniť postoj k tejto veci, padlo vďaka novým dôkazom ukazujúce, že neonikotinoidy kontaminovali celú krajinu a spôsobili vážne škody populáciam včiel. Taktiež prihliadli na skutočnosť, ktorá ako sám Gove povedal, je veľmi šokujúca. Zmizlo 75% všetkého lietajúceho hmyzu v Nemecku a pravdepodobne je situácia podobná aj v zahraničí.“

Neonikotinoidy sú svetovo najpoužívanejšie insekticídy. Británia v roku 2013 hlasovala proti návrhu obmedzujúceho používanie neonikotinoidov, no návrh napriek tomu prešiel a Európska únia zakázala 3 z nich používať na polia pred a počas kvitnutia plodín. Európska komisia chce momentálne schváliť úplný zákaz na ich používanie okrem skleníkov. Hlasovanie je naplánované na december.


Gove ďalej povedal: „Váha dôkazov už v súčasnosti poukazuje na fakt, akému veľkému nebezpečenstvu vystavujeme naše prostredie, a zvlášť včely a iné opeľovče, ktoré hrajú tak kľúčovú rolu v potravinovom priemysle veľkosti 100 miliárd libier. Verím, že je dostatok dôkazov k rošíreniu ich obmedzenia. Nemôžme si dovoliť vystavovať populácie našich opeľovačov takému nebezpečenstvu.“


V článku pre Guardian, Gove povedal: „Tak ako vždy, zhoršujúce sa prostredie je v konečnom dôsledku aj zlá správa pre hospodárstvo.“ Povedal, že opeľovače zvyšujú výnosnosť a kvalitu úrody Spojeného kráľovstva o 400-680 miliónov libier každý rok. Napríklad, pestovatelia jabĺk gala musia teraz utratiť 5,7 miliónov libier za rok aby nahradili prácu, ktorú zabezpečili zmiznutý prirodzený opeľovači.


Grove sa ďalej vyjadril k neonikotinoidom, že je viac a viac dôkazov usvedčujúcich, že spôsobujú vážne škody celým populáciam opeľovačov a nielen samotným jedincom včiel. Navyše, globálna analýza medu odhalila jeho celosvetovú kontamináciu isekticídmi.

Aj iné výskumy urobené Expertným výborom Spojeného kráľovstva pre pesticídy (ECP) potvrdili ich škodlivosť. Publikovali záver: „“Expozícia pesticídov – neonikotinoídov v poľných podmienkach môže mať neprijateľný vplyv na zdravie včiel medonosných.Takéto neprijateľné účinky sa prejavujú v merítku celej krajiny.“


Profesor Ian Boyd, hlavný vedecký poradca oddelenia životného prostredia, potravín a záležitostí vidieka povedal: „Dôležitou otázkou je, či používanie neonikotinoidov škodí populácií včiel a iných opeľovačov ako celku. Podľa dostupných dôkazov (momentálne) sme dostačujúco presvedčení aby sme konali vo veci zvýšenia obmedzenia ich používania v maximálnej miere.“


Boyd už v septembri varoval, že úsudok politikov po celom svete, ktorí sú presvedčení o tom, že je bezpečné používať pesticídy industriálnym spôsobom aplikujúc ich po celej krajine je veľmi nebezpečný a nesprávny.


Navyše, existujú aj iné veľmi kritické záznamy o pesticídoch, vrátane výskumu, ktorý preukázal, že väčšina farmárov by mohla prudko znížiť spotrebu pesticídov bez akejkoľvek straty na produkcii. Aj správa z OSN, ktorá odsúdila „mýtus“, že bez pesticídov by sme nenakŕmili svet, sa pridáva ku kritike nadmerného pužívania pesticídov.


Rozhodnutie Gova potešilo zástancov a vedcov, ktorí už dlho tvrdia, že celosvetové používanie pesticídov spolu s deštrukciou prirodeného prostredia a rozširujúcimi sa chorobami má devastujúci vplyv na život hmyzu.


Matt Shardlow z organizácie za záchranu hmyzu Buglife (v preklade život chrobáka) povedal: „Zmenu postoja vlády UK srdečne vítame. Brexit nám umožní väčšiu kontrolu nad zdravím nášho ekosystému a je veľmi dôležité aby sme postupovali aplikovaním najvyšších štandardov starostlivosti.“


Povedal, že EÚ sa zasekla v rozhodovaní o úplnom zákaze neonikotidov, neschopná až do teraz získať dostatok hlasov spomedzi všetkých členských štátov. Taktiež povedal, že Michael Gove by mohol rozprúdiť vody v EÚ a zapezpečiť zákaz platný po celej EÚ, čím by podporil hmyz po celom kontinente.


le Gove povedal: „Zatiaľ čo vo vedeckých kruhoch sú stále nejasnosti, už od začiatku to ukazuje hlavne jedným smerom.“ A dodal, že hospodárenie po Brexite s vlastným dotačným systémom by malo poskytovať viac penazí enviromentálne udržateľným spôsobom hospodárenia.156 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page