top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Nebezpečenstvo ultrazvuku

Ultrazvuk, ktorý je medzi bežnými ľuďmi považovaný za neškodný, môže nenávratne poškodiť genetický aparát akéhokoľvek živého organizmu!
K takému neutešenému záveru sa dopracovala skupina výskumníkov v Moskve pod vedením vyššieho vedeckého pracovníka Ruskej akadémie vied Petra Petroviča Garjaeva. Musíme priznať, že „civilizovaná“ časť ľudstva spôsobila ničivý úder svojmu genofondu pomocou ultrazvukovej diagnostiky.

„Musím sa priznať“, hovorí P. Garjaev, „na začiatku výskumov sme sa veľmi obávali, že zákony genetiky môžu byť negatívne použité proti ľuďom. Ale ukázalo sa, že to už dlho robí oficiálna medicína pomocou vyšetrenia ultrazvukom. Nevediac čo robia, negatívne vplývajú na genetický aparát človeka. A teraz je ťažké predstaviť si, aké dlhodobé negatívne následky prinesú tieto rozsiahle experimenty na ľuďoch.“

Všetko začalo, keď kandidát biologických vied Peter Petrovič Garjaev a kandidát matematicko-fyzikálnych vied Andrej Alexandrovič Berezin, si zadali odvážnu úlohu preniknúť do vnútornej svätyne živej hmoty – vlnového genómu, ktorý riadi vývoj organizmu. Príroda starostlivo a usilovne chráni genóm pred narušením, aby zachovala pre budúce generácie dedičné programy. Ale vedci sa rozhodli vniesť do nich zmeny a zadať nové informácie „texty“ do DNA .
Je známe, že z buniek izolované molekuly DNA vydávajú rôzne zvuky. To je skutočná symfónia života, kde sú prítomné tóny všetkých tkanív, orgánov a systémov, ktoré sa môžu vyvíjať podľa príkazu DNA. Ale vedci zatiaľ môžu zistiť len spektrum akustických oscilácií. Je ich tak veľa a sú tak slabé , že ich môžu rozlíšiť len super senzitívne zariadenia.
Vybrať z tohto chaosu jednotlivé zvuky života pomáhajú vedcom nosiče svetla – fotóny. Hélio – neonový laserový lúč, sa zameria na vibrujúcu molekulu DNA , od nej odrazené svetlo sa rozptýli a jeho spektrum zachytí citlivé nahrávacie zariadenie. Takýto systém merania sa nazýva fotónová korelačná spektroskopia.

Garjaev a Berezin naliali do kvetov vodný roztok molekúl DNA a ovplyvnili ho generátorom ultrazvuku. Odmietli prezradiť frekvencie akustických vibrácií, ale oznámili, že niektoré tóny počuť uchom ako tenkú píšťalku. No výsledky experimentu vedci neskrývajú, naopak, považujú za svoju povinnosť oboznámiť čo najviac ľudí.

Pred použitím generátora ultrazvuku, molekuly DNA vytvárajú zvuky v širokom rozsahu, od niekoľkých až po stovky hertz – Hz. A po použití ultrazvuku, molekuly zneli s osobitným dôrazom na rovnakej frekvencii 10 Hz. Táto frekvencia zostala rovnaká po dobu niekoľkých týždňov, ktoré prešli po experimente a jej amplitúda nebola vôbec znížená. Obrazne povedané, v symfónií života sa stratila rozmanitosť frekvencií a prevládla jedna prenikavá frekvencia – tón.

Tento výsledok vysvetľuje Garjaev obrazne na vysokorýchlostnom počítači, ktorý okamžite rieši a dáva obrovské množstvo rôznych riešení. Predstavme si ale, že po počítači sme udreli kladivom a výsledkom je, že na všetky rôznorodé otázky dáva rovnakú odpoveď. Niečo podobné sa stalo vo vlnovom genóme, keď sme ho ohlušili ultrazvukom. Jeho vlnová matrica sa tým tak skreslila, že sa prudko zvýšila jedna frekvencia.

Ale ešte viac prekvapil vedcov ďalší fakt, k skresleniu akustickej oscilácie nedošlo hneď. Po použití ultrazvuku preverili zvukové frekvencie preparátu DNA, ale nebola nájdená žiadna zmena „v melódii“. Znechutený neúspechom použitý preparát vyliali a naliali nový preparát a uložili do chladničky . A keď na druhý deň rozmrazili a zmerali nový nepoužitý preparát, boli ohromený, neporušený preparát DNA sa správal ako by bol sám zasiahnutý ultrazvukom.

Vedci potvrdili ďalšími pokusmi, že chlad a mráz nemá vplyv na zmenu rozsahu spektra frekvencií. A konečne najviac zarážajúci bol nasledujúci výsledok, keď pripravili nový preparát DNA a postavili ho na miesto starého zasiahnutého ultrazvukom. Zrazu preparát začal vykazovať všetky znaky ako by aj on bol zasiahnutý ultrazvukom.

Po sérií testov došli vedci k prekvapivému záveru. Ultrazvuk ublížil molekulám DNA a oni si to zapamätali. Molekuly DNA zažili silný šok, po ktorom sa dlho spamätávali a nakoniec vytvorili vlnový fantóm bolesti a strachu, ktorý zostal na mieste pre nich strašného experimentu. Pod vplyvom tohto fantómu, aj druhé, nové molekuly DNA, prežili podobný šok, ktorý na nich zanechal rovnaké následky.

Ďalšie štúdie ukázali, že počas ultrazvukového ožiarenia, dvojité špirály DNA sa rozpletajú a dokonca sa trhajú ako to je v prípade silného zahriatia týchto molekúl. V okamihu týchto mechanických poškodení sa vytvárajú elektromagnetické vlny, ktoré vytvárajú fantóm. On je schopný ničiť DNA rovnako ako teplo a ultrazvuk.

K niečomu podobnému dochádza, keď zranenému človeku amputujú ruku alebo nohu a jeho potom veľa rokov bolí „prázdne miesto“.
Vedci boli schopní aj odfotiť fantóm DNA, keď sa okolo preparátu molekúl DNA objavila jasná guľa, z ktorej sa rozchádzali línie. Bolo to ako strom osvetlený bleskom, ale namiesto listov bol zahalený v oblaku svetla z ultra ľahkých mikročastíc.

Fantóm plával okolo DNA preparátu a keď preparát odstránili, fantóm plával ďalej nad miestom. Tento „plávajúci strom“ bol zaznamenaný na mnohých fotografiách.

Tieto experimenty dokazujú, že ultrazvuk vytvára mechanické aj energetické poškodenie molekúl DNA. To znamená, že v genetickom programe môže dôjsť k zlyhaniu, skreslený vlnový genóm vytvára poškodené tkanivá a z nich sa nemôže vyvinúť zdravý organizmus.
V súčasnosti je na celom svete módne ultrazvukové skenovanie. Táto metóda je v oficiálnej medicíne považovaná za úplne neškodnú a je široko používaná k diagnostike detí a zisťovania pohlavia detí u tehotných žien. Ľahkomyseľnosť a arogancia „kráľov prírody“ sú proste neuveriteľné.

Vedia, že niektoré zvieratá používajú ultrazvuk ako zbraň. Delfíny paralyzujú ultrazvukom ryby, veľryby, kalamárov, atď.

Lekári navrhujú svojim pacientom podobný efekt a oni ochotne súhlasia, dokonca dávajú svoje deti na experimenty s ultrazvukom.

„Naše výskumy ukazujú, že ultrazvuk môže byť veľmi škodlivý pre živé systémy. Urobili sme veľké množstvo pokusov, aby sme odstránili fantóm poškodenej DNA ultrazvukom, ale v mieste sa neustále objavili anomálne vlnové štruktúry a tieto tvorili stále nové narušené genetické programy. Je strašné pomyslieť, čo použitie ultrazvuku vytvorí v bunkách človeka. Niet divu, že v dnešných nemocniciach sa rodí toľko chorých, ultrazvuk mohol zmeniť ich vlnový genóm a tým genetický program. Rovnako aj dospelým skenovanie chorých orgánov ultrazvukom spôsobuje zložitejšie liečenie.“

Používanie ultrazvuku môže mať katastrofálne dôsledky pre budúce generácie. Nie je vylúčené, že ultrazvukové techniky sa vykonávajú cielene, za účelom poškodenia genetického potenciálu ľudí.

P. Garjaev hovorí: „Super stabilita niektorých organizmov, odolnosť pred škodlivými vplyvmi, je spôsobená tým, že si dokážu udržať zdravé matrice vlnového genómu. Aj keď ich neustále ničí žiarenie, pesticídy, elektromagnetické polia, sú schopné nové bunky vytvárať podľa základnej matrice, programu. My sme túto schopnosť prebudili v zrnách pšenice a jačmeňa, v budúcnosti je možné niečo podobné objaviť aj u ľudí. Akoby nejaký fantóm zdravia, ktorý vždy vytvorí novú bunku podľa zdravého programu. Takýto človek by nemal problém so žiadnym žiarením, vrátane ultrazvuku.“

V minulosti skupina P.P. Garjaeva zásadne odmietala pokusy s molekulami DNA ľudí, dôvodom bol strach z nepredvídateľných dôsledkov. Ale presvedčenie vedcov bolo otrasené, keď si uvedomili, že ostatní „odborníci“ už dávno ničia genetický aparát človeka nevediac, čo tvoria. Je možné, že tieto experimenty zašli príliš ďaleko a obnoviť zdravý genofond ľudstva nebude jednoduché.

Za svoj výskum a postoj je P. Garjaev z oficiálnej akademickej obce kritizovaný, keďže verejne odhaľuje veci „neodhaliteľné“, na druhej strane má veľkú podporu, napr. E.R. Muldašev ho vo svojich knihách nazýva „geniálnym ruským vedcom“ .
229 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page