top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Vědomě nakazili virem HIV tisíce dětí

Predstavte si prípad, že spoločnosť, o ktorej ste si mysleli, že jej môžete dôverovať, by vám predala liek pre vaše dieťa, ktorý ho potenciálne môže nakaziť vírusom HIV.


Čo by ste vtedy urobili?

Čo robiť v prípade, keď vládne orgány, ktoré nesú zodpovednosť za ochranu spotrebiteľa pred podobnými zradnými produktmi, nielenže pred takýmto prípadom odvracajú zrak, ale dokonca majú na obchode spomenutej spoločnosti spoluúčasť?


Každý už isto počul o aspiríne značky Bayer. Je to veľmi známa firma. Spoločnosť Bayer AG vyrába množstvo produktov, od pesticídov, až po liek Factor 8 určený pre ľudí trpiacich hemofíliou.

Čo sa vlastne stalo?


V roku 1984 spoločnosť Bayer zistila, že niektoré várky vyrobeného lieku Factor 8 obsahovali živý vírus HIV. Spoločnosť Bayer to zistila na základe toho, že medzi deťmi trpiacimi hemofíliou vypukol HIV vírus, ktorého pôvod vystopovali práve u tejto spoločnosti.

Hoci v USA bol potom už predaj lieku Factor 8 zakázaný, Bayer s povolením FDA (Správy potravín a liečiv v USA) – áno, čítate správne, FDA povolila Bayeru potenciálne zabiť tisíce ľudí – naďalej tento liek predávala.


Po februári 1984 ho firma Bayer ďalej predávala nakazený vírusom HIV do Argentíny, Indonézie, Japonska, Malajzie a Singapuru. Táto informácia sa zakladá na dokumentoch, ktoré sa podarilo získať redakcii New York Times.


V týchto dokumentoch sa uvádza, že Cutter Biological, oddelenie Bayeru, najprv vyviezlo viac než 100 000 ampuliek tepelne neošetreného koncentrátu v hodnote viac než 4 milióny dolárov a až potom začalo predávať bezpečnejší produkt.


Tisíce detí nakazené vírusom HIV

Výsledkom predaja tohto lieku nakazeného HIV bola nákaza desaťtisícich a smrť tisícich ľudí. Tisíce nevinných detí a dospelých zomrelo rukou Bayeru. A dodnes nikto nebol potrestaný.


Riaditelia ministerstiev zdravotníctva v Argentíne, Indonézii, Japonsku, Malajzii a Singapure šli všetci do väzby, zatiaľ čo americká FDA pokračuje vo svojej pekelnej ceste.


Na otázky ohľadom predaja nakazeného lieku Factor 8, Bayer odpovedal: „Rozhodnutia, ktoré sme spravili pred približne dvadsiatimi rokmi sa zakladali na najlepších vedeckých vedomostiach tej doby a boli v súlade s miestnymi zákonmi.“


Môžeme to interpretovať tak, že Bayer požiadal FDA o povolenie vraždiť deti kvôli zisku a FDA mu to povolenie dala.


Podľa amerických novín NY Times, Dr. Harry M. Meyer z regulačného úradu liekov na krv, oddelenia Správy potravín a liečiv v USA, žiadal, aby sa celá záležitosť „vyriešila pokojne, bez vyvolávania poplachu v parlamente, lekárskej komunite a vo zvyšku verejnosti.“


Záver


Nikto z vlády či zo spoločnosti Bayer nebol v súvislosti s touto kauzou obvinený. Bayer do dnešných dní pokračuje v predaji svojho lieku Factor 8.


No a na záver ešte jedna malá perlička. V súčasnosti sa firma Bayer spojila so zrejme najnenávidenejšou firmou na svete, spoločnosťou Monsanto známu svojím kontroverzným pôsobením v oblasti geneticky modifikovaných potravín.


Niektorí aktivisti toto spojenie nazývajú aj „svadbou v pekle.“


223 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page