top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Autismus u mláďat opic

U mláďat opíc sa po vakcínach, ktoré podávajú aj deťom, objavili symptómy autizmu


Mienkotvorné médiá a konvenčná medicína sa všemožne snažia presvedčiť celý svet, že vakcinácia autizmus nespôsobuje. Ak je to pravda, prečo potom tie isté vakcíny vyvolali autizmus u primátov?


Nedávna štúdia, ktorú viedli výskumníci z Pensylvánskej univerzity, zistila, že niektoré z bežne podávaných vakcín spôsobili u opíc autizmus.


Opice dostávali štandardné dávky, ktoré mali simulovať rovnaké množstvo, aké dostávajú deti – výskumníci prispôsobili dávky vakcín hmotnosti opíc.


Tím výskumníkov pod vedením Laury Hewitsonovej vypracoval analýzu následkov pravidelného povinného očkovania, ktorá mala byť hotová už dávno predtým, ako sa začala očkovať verejnosť, predovšetkým deti.


Takýto typ výskumu by však malo prirodzene vykonávať CDC (Stredisko pre kontrolu chorôb v USA) ešte pred tým, ako sa začne akákoľvek očkovacia látka podávať masovo.


To, čo zistila Hewitsonová so svojím tímom, úplne pochovalo mýtus, že vakcíny sú absolútne neškodné a vhodné.

Očkovacie vakcíny môžu spôsobovať autizmus

Ich výskum preukázal, že čo sa považovalo za vhodnú dávku prispôsobenú veľkosti a hmotnosti opíc, vyvolalo u nich po zaočkovaní symptómy charakteristické pre autizmus.


U nezaočkovaných opíc sa neprejavili žiadne podobné symptómy ani známky autizmu. Výskumníci analyzovali účinky viacerých vakcín, vrátane vakcíny proti chrípke a vakcíny MMR (osýpky, príušnica a ružienka).


Vakcína MMR bola podrobne preskúmaná pre veľkú pravdepodobnosť poškodzovania zdravia očkovaného človeka. Natural News píše:


„K 1. marcu 2012 bolo vo federálnom programe kompenzácie úrazov spôsobených očkovaním (VICP) zaregistrovaných takmer 900 žiadostí o náhradu škody za zranenia a úmrtia spojené s vakcináciou MMR. Na druhej strane, už viac ako desaťročie nedošlo k žiadnemu úmrtiu, ktoré by zapríčinili osýpky.“


Samozrejme, stúpenci očkovania tvrdia, že na osýpky v poslednej dekáde nikto neumrel práve vďaka očkovaniu. Je však namieste podotknúť, že ľudia ani pred vynájdením tejto vakcíny neumierali na osýpky bežne.


Dostať MMR vakcínu môže byť naozaj nebezpečnejšie ako žiť bez nej.

Ukázalo sa, že MMR vakcína môže potenciálne spôsobiť výskyt osýpok a že má prepojenie aj s ďalšími závažnými vedľajšími účinkami, ako je encefalopatia, záchvaty, bolesti nervov, gastrointestinálne poruchy a oveľa, oveľa viac.

Záver

Našťastie existuje množstvo prírodných možností, ako si posilniť imunitu a ochrániť svoje telo, ktoré si nevyžadujú ihly ani nespôsobujú poškodenie mozgu.


Preto si dobre zvážte, či vôbec, prípadne ktoré vakcíny sa vašim deťom rozhodnete podať.


193 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page