top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Malárie a její léčba

Malárie je nejčastější importovaná protozoární tropická choroba, s kterou se, čím dál častěji u našich turistů a stejně tak u běženců z endemických oblastí, může setkat i praktický lékař. K přenosu a šíření malárie je důležitý prvok Plazmodium a vektor choroby, což je samička komára druhu Anopheles. Pro člověka jsou patogenní čtyři paraziti: P. vivax, P. ovale, P. falciparum a P. malariae. Vývojový cyklus probíhá tedy ve dvou hostitelích. Sexuální vývoj je soustředěn na zažívací trakt komára a asexuální vývoj, během kterého dochází ke klinickým atakům, probíhá v erytrocytech člověka. U malárie je nejdůležitější léčba intraerytrocytárních forem parazita, které jediné vyvolávají klinické symptomy. Podle typu parazita rozeznáváme několik forem malárie. P. vivax a P. ovale způsobují tzv. „benigní“ terciánu, kdy se záchvaty horečky opakují za 48 hod., tedy každý třetí den. P. falciparum vyvolává nejnebezpečnější tzv. maligní terciánu, na kterou umírá několik milionů lidí očně a konečně P. malariae působí tropickou kvartánu, kdy se záchvaty horečky opakují po 72 hod, tzn. každý čtvrtý den.

Pro terapii akutních záchvatů se používají např. chlorochin a jeho deriváty, chinin a látky jemu podobné např. meflochin, některá antibiotika (např. doxycyklin a klindamycin) a některá další relativně novější antimalarika jako halofantrin, artesonat a atovachon. Jaterní formy parazita (tzv. hypnozoity) mohou být léčeny jmenovitě primachinem, který je důležitý u všech druhů plazmodií s výjimkou P. falciparum a P. malariae, což jsou jediné dva druhy parazita, které hypnozoity netvoří. Naproti tomu eradikace gametocytů jmenovitě primachinem a pyrimetaminem je důležitá pouze v endemických oblastech, aby se zabránilo dalšímu šíření nejnebezpečnější malárie způsobené P. falciparum.146 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page