top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Jak mne klasická medicína přivedla k té alternativní, kauza pana J.Š.

Od narození, tedy už 65 let, žiji na vesnici, to znamená prakticky stále ve styku s domácím zvířectvem - slepicemi, kočkami, psy, dobytkem. Kromě jiného je mým koníčkem i zahrada. Stejně tak vyrůstaly i mé děti.

Asi před třemi lety začal mít můj syn zdravotní problémy. Objevovaly se u něho nepravidelné záchvaty slabosti až kolapsu, závratí, pocení a nesnesitelné bolesti hrudníku / podezření na srdeční záchvat/ v několikatýdenních intervalech. Během roku podstoupil snad veškerá možná vyšetření včetně kardiologického, neurologického ...

Jednou v noci kolem druhé hodiny za mnou přišel /bydlí také v naší vesnici/ v kolapsovém výše popsaném stavu, abych ho dovezl do nemocnice. Urgentní noční vyšetření ukázalo naprosté zdraví stejně jako následný pobyt v nemocnici. Každý si jistě dovede představit moje pocity, když mi ,,naprosto zdravý“ syn v tomto stavu řekne, že než takto, tak raději nežít.

Začal jsem tedy pátrat po příčinách těchto potíží. Náhodou jsem tehdy v lese porážel stromy napadené kůrovcem a napadlo mě, jak dokážou malinké larvy brouka během krátké doby udělat ze zdravého stoletého stromu trosku na uschnutí. Dnes už vím, že se tito paraziti za tisíce generací dokázali vybavit tak, aby o nich hostitelský strom neměl ponětí. Jejich výkaly spolu s plísní dokončí dílo zkázy. Napadlo mě přirovnání stromu se synem.

Přes internet jsem se tak dostal k lidským parazitům, a to hlavně díky přednáškám ing. Bláhové a díky její knize Deník poradce, kde na str. 62 jsou přesně popsány synovy stavy.

Jsem velice vděčný paní ing. Bláhové, že se ochotně synovi věnovala a během půl roku ho zbavila uvedených potíží. Přitom se ujala i mne a dokázala mě zbavit potíží, o kterých jsem si myslel, že už patří k mému věku - třes rukou, urologické potíže, spojené s častým nočním vstáváním / místo 3x vstávám už jen 1x /,

a příliv energie a optimismu.

Milá paní Bláhová, prosím vytrvejte, ať se mají "zdraví" a "nevyléčitelní" na koho obrátit.

Díky. J. Š.

390 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page