top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Jedenáct farmaceutických liekov, ktoré okamžite zničia vaše zdravie

Lákaním na nakupovanie najnovších a zaručene najlepších lekárskych prípravkov nás, ako spoločnosť, naučili dôverovať lekárskej vede.Televízne reklamy a online články nás neprestajne bombardujú informáciami o účinnosti nových liekov a neúnavne nás presviedčajú o tom, ako je pre nás životu dôležité, dať sa zaočkovať najnovšou vakcínou.

Vo svete neustále sa rozvíjajúcich technológií a špičkovej vedy niet divu, že veľká časť obyvateľstva slepo naletí na informácie, ktoré sa im predostierajú. Vôbec si nedá námahu, aby o tom ešte aj popremýšľala.

Vo svete neustále sa rozvíjajúcich technológií a špičkovej vedy niet divu, že veľká časť obyvateľstva slepo naletí na informácie, ktoré sa im predostierajú. Vôbec si nedá námahu, aby o tom ešte aj popremýšľala.

Pravdou však je, že všetci si musíme nájsť čas na to, aby sme si robili aj svoje vlastné prieskumy a aby sme sa v tejto oblasti vzdelávali.

Pozornosť masovokomunikačných médií upútavajú nielen neuveriteľné lekárske pokroky, ale aj súdne spory, ktoré nasledujú po tom, keď sa po očkovaniach a rôznych liečeniach udejú príšerné veci.

Nebudeme tu znevažovať mnohé zo skutočne pozitívnych aspektov nášho súčasného zdravotníckeho systému. Musíme sa však venovať aj tomu, že existujú niektoré lieky a liečby, ktoré majú potenciál spôsobiť viac škody než úžitku.

Niektoré majú desivé vedľajšie účinky alebo sú vysoko návykové. Týmto liekom a očkovaniam by sme sa mali, podľa možností, vyhýbať.¨
Pozrime sa teraz na 11 najnebezpečnejších liekov na svete:

1. Benzodiazepíny

Benzodiazepíny sú skupinou psychoaktívnych liekov, ktoré sa dnes používajú vo veľkej miere. Medzi ne patrí aj známe liečivo Válium.


Benzodiazepíny sú liečivá predpisované lekármi na liečbu úzkosti a depresií. Táto sedatívna trieda liekov má niekoľko prekvapujúcich vedľajších účinkov, akými sú napríklad eufória, depersonalizácia (keď má človek trvalo alebo opakovane pocit, že sám seba pozoruje zvonku svojho tela) a agresia.

Užívanie týchto liečiv je spájané s príznakmi psychózy a psychopatie, čo spôsobuje, že užívatelia sa často začnú správať neuveriteľne riskantne a neuvážene.

2. Vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV)

Médiá hlavného prúdu túto očkovaciu látku nepretržite vychvaľujú ako riešenie na predchádzanie rizika vzniku rakoviny krčka maternice, ktorým čelia ženy na celom svete.

Farmaceutické firmy, ktoré vyvíjajú HPV vakcíny však nechcú, aby ste o nich vedeli šokujúcu pravdu.

Výrobcovia očkovacej látky boli zažalovaní rodinami miliónov dospievajúcich žien, u ktorých došlo v dôsledku tohto očkovania ku chronickým alebo trvalým vedľajším účinkom, anafylaktickému šokualebo dokonca aj k upadnutiu do kómy.

3. Chemoterapia

Podľa mnohých je chemoterapia jedinou možnosťou pre tých, ktorí čelia diagnóze rakoviny. V protiklade s týmto tvrdením, pokračujúce výskumy a štúdie o chemoterapii, maľujú celkom iný obraz.

Už dávno je známe, že chemoterapeutická liečba úplne zničí imunitný systém tela, a to až do takej miery, že pacient sa stane veľmi náchylným na infekciu alebo inú chorobu.

Výskumníci odhalili, že v nemocniciach zomiera až 50% pacientov, ktorí podstúpili chemoterapiu. Odborníci naďalej skúmajú alternatívne možnosti liečby rakoviny.4. Očkovacia látka proti rotavírusu „RotaTeq“


Očkovacia látka proti rotavírusu sa podáva dojčatám na ochranu pred ťažkým hnačkovým ochorením.

Existuje však niečo, o čom mnohí lekári hovoriť nebudú, a to je riziko vzniku intususcepcie, čo je závažný stav, v ktorom je časť čreva vsunutá do druhej časti čreva.

Štúdie navyše ukazujú, že v kombinácii so živým rotavírusom, vakcína obsahuje aj vysoko toxický polysorbát 80, ako aj sérum z hovädzieho plodu, časti fetálneho hovädzieho séra a časti prasacieho cirkovírusu, ktorý infikuje ošípané.

5. Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs)

SSRI sú ešte stále veľmi experimentálne liečivá. Často sú však predpisované na normalizáciu a vyváženie chemickej nerovnováhy v mozgu pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná depresia.

Neexistujú dôkazy o tom, že by tieto lieky boli bezpečné alebo účinné. Mnohí z vedcov a lekárskych odborníkov dokonca stále spochybňujú, že depresia je spôsobená chemickou nerovnováhou.

U niektorých pacientov SSRI blokovaním sérotonínuv skutočnosti vyvoláva samovražedné alebo vražedné myšlienky alebo činy.

6. MMR vakcína (osýpky, príušnice – mumps, ružienka)

Vakcína MMR je v súčasnosti najčastejšie diskutovanou očkovacou látkou kvôli rozdielnym názorom na jej možný vplyv na vývoj autizmu a iných porúch centrálneho nervového systému, ku ktorému dochádza po jej podaní.

Podaním vakcíny sa do tela dostáva živý vírus osýpok. O ňom sa zistilo, že narušuje imunitný systém ľudí, ktorým bol podaný a pacienti sa stávajú náchylnými na nebezpečné infekcie.

Vakcína bola tiež spojená s desivými vedľajšími účinkami vrátane záchvatov a anafylaktického šoku.

7. Prednison alebo Kortizón


Je často používaný na krátkodobé liečenie stavov, akými sú vyrážky po popŕhlení brečtanom. Dlhodobé užívanie lieku môže mať vážne a život ohrozujúce vedľajšie účinky.

Medzi ne patrí vysoký krvný tlak, svalová slabosť, osteoporóza, črevné krvácanie, cukrovka a znížená odolnosť voči infekcii.

Môže spôsobiť aj to, že u pacienta sa budú ťažko hojiť rany, a tým sa stanú náchylnými na infekcie už pri najmenších poraneniach.

8. Ketamín

Pôvodne bol vyvinutý ako liečivo na začatie a udržiavanie anestézie. Ketamín uvedie pacienta do stavu podobnému tranzu, čím sa pacient ukľudní, a zároveň sa udrží pravidelné fungovanie srdca a pľúc, dýchania.

Uľavuje od bolesti a príležitostne sa používa na dosiahnutie úľavy pri chronických bolestiach. Liečivo je však veľmi návykové a spája sa s vážnymi vedľajšími účinkami vrátane halucinácií.

oto liečivo sa stalo populárnym medzi príležitostnými užívateľmi, lebo ich uvádza do stavu, v ktorom sú schopní „oddeliť sa od reality“.

9. DTP a Polio vakcíny (proti obrne)

DTP je očkovacia látka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a obrne (poznámka redakcie). V poslednej dobe sa objavilo podozrenie, že očkovacia látka je zodpovedá za šírenie detskej obrny v Indii (jej živá orálna verzia).

Americké centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) potvrdili, že 98 miliónov Američanov bolo očkovaných kontaminovanými vakcínami proti detskej obrne, a to ich vystavilo vírusu, ktorý spôsobuje rakovinu.

10. Chrípková vakcína

V posledných rokoch sa vyvíja silný tlak na zaočkovanie sa proti chrípke. Súčasťou nátlaku je zastrašovanie, že kto sa nenechá zaočkovať, vystavuje sa tak zvýšenému riziku ochorenia.

Tieto kampane však ani okrajovo nespomenuli riziká a vedľajšie účinky samotnej očkovacej látky. O vakcíne sa zistilo, že v podstate nie je účinná.

Pacienti sú infikovaní živým vírusom vo vakcíne (nedostatočne usmrteným vo výrobe), a to nakoniec vedie k plnému rozvinutiu chrípky.

Vakcína proti chrípke sa spája s ortuťovou toxicitou, so zvýšeným rizikom vzniku Alzheimerovej choroby a trvalým poškodením nervového systému, ktoré vedie k vážnym neurologickým poruchám.

11. Amfetamíny

Pôvodne boli vyvinuté a používané na liečbu všetkého, od tečenia z nosa až po depresiu. Časom sa zistilo, že vedľajšie účinky lieku prevažujú nad jeho prínosmi.

V dôsledku toho boli prijaté nové zákony, ktoré odselektovali niektoré z nich tak, že sa môžu používať len na liečbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Náhodní užívatelia týchto liekov obľubovali stimulačné účinky amfetamínov, lebo po ich požití pociťovali príliv energie a zvýšené sebavedomie.

Jeden z dobre známych vedľajších účinkov je známy ako „rýchla psychóza“, čo sa prejavuje podobne ako schizofrénia sprevádzaná halucináciami.


434 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page