top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Švédsko kvůli "závažným zdravotním obavám" zakazuje povinné očkování

Švédsko zakázalo povinné očkování s ohledem na „závažné zdravotní obavy“ a na fakt, že to porušuje ústavní občanská práva vybrat si svou vlastní zdravotní péči. 10. května švédský Riksdag (parlament) odmítl sedm opatření, která by zavedla nucené očkování ze zákona s odůvodněním, že „To by porušilo Švédskou ústavu, kdyby snad bylo zavedeno povinné očkování nebo zákonné očkování.“

Riksdag i s odvoláním na „masový odpor Švédů ke všem formám donucování, pokud jde o očkování,“ se rovněž odkázal na „časté závažné nežádoucí reakce“ u dětí, které dostávají očkování.

Překlad švédské zprávy (originál článku najdete zde):

„NHF Švédsko poslal této Komisi dopis s vysvětlením, že kdybychom zavedli povinné nebo ze zákona stanovené očkování, jak bylo předloženo v Arkelstenových opatřeních, šlo by o porušení naší Ústavy. I mnoho dalších k tomu poslalo dopisy a také mnoho občanů Parlamentu a politikům volalo. Parlamentní politici si museli určitě všimnout, že co se týče očkování, existuje masivní odpor vůči všem formám donucení.


„NHF Švédsko rovněž uvedlo, jak časté jsou závažné nežádoucí reakce, vycházejíc z četností, které uvádí FASS na příbalovém letáku vakcíny MMR, když se očkuje celá roční skupina. Navíc je nutno brát v úvahu, že každá skupina obdrží vakcínu MMR dvakrát, takže vedlejší účinky se zdvojnásobí. Nesmíme zapomínat, že kromě toho se podobný seznam nežádoucích reakcí vztahuje i na další vakcíny.


„V tomto dopise jsme také uvedli rozsáhlý seznam aditiv nacházejících se ve vakcínách – tedy látek, které nejsou zdravé v potravinách a určitě nepatří do kojenců nebo do dětí. Rovněž jsme zákonodárcům přidali znepokojivý seznam studií ukazujících, že očkování není dobrý nápad.“

Rozumné rozhodnutí švédského Riksdagu lze vmést do tváře těm, co mají na svědomí současné dění ve Spojených státech a v dalších západních zemích. Velká farmakologie drží zákonodárce pevně pod krkem a diktuje politiky spolu se zneužíváním zkorumpovaných médií k umlčování odštěpenců.

Nedávno se v Tucker Carlson Show objevil Robert F. Kennedy Jr., kde odvážně odhalil ten „nezákonný mafiánský stát“, který představuje Velká farmakologie a jejich „extrémně lukrativní“ šálení s očkováním.

„Farmakologický průmysl je tak mocný,“ vysvětloval RFK Jr. „Každoročně médiím dávají 5,4 miliardy $. Zbavili se právníků, takže v těchto případech nejde o žádný zákonný zájem. Opravdu jsou schopni udržet kontrolu nad debatou a lidi, jako já, umlčet.“

Když se ho ptali, jak mohly věci zajít až tak daleko, tak Robert F. Kennedy Jr. vysvětlil, že Kongres v roce 1989 udělil Velké farmakologii, co se týče vakcín, „plošnou právní imunitu.“

Velká farmakologie se stala zákonem sama pro sebe. Mohou do vašich vakcín přidat jedovaté ingredience, mohou vážně zmrzačit vaše dítě – ale žalovat je za to nemůžete.

Je třeba, abyste pochopili, že právě kolem roku 1989 došlo ke změně očkovacího režimu. Důvodem té změny je, že Kongres topící se v penězích od farmakologického průmyslu udělal cosi, co nikdo pro žádný průmysl neudělal – dal plošnou právní imunitu všem producentům vakcín.

387 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page