top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Šokujúci objav: MMR vakcína zabíja viac ľudí než samotné osýpky

V súčasnosti sa v mainstreamových médiách začalo veľa rozprávať o osýpkach. Mnohé štáty sa pokúšajú presadiť politiku povinného očkovania detí nielen v školách a škôlkach, ale dokonca aj vo verejných priestoroch.

Tento druh konania je však v úplnom protiklade s faktami o osýpkach, ako aj o vakcíne proti osýpkam, konkrétnejšie o vakcíne MMR (proti osýpkam, mumpsu a rubeole).

Čo vám v médiách nepovedia

To, čo vidíme v médiách –ako to vysvetlil Robert F. Kennedy ml., je úplne zmanipulované farmaceutickým priemyslom – beží masívna zastrašovacia kampaň, obviňujúca z nedávnych epidémií osýpok nezaočkované deti, aby mohli následne presadzovať politiku povinného očkovania.

Je tu však jeden malý problém: Od zavedenia vakcíny dochádza k epidémiám osýpok aj u vysoko zaočkovaných populácií.

Početné štúdie dokazujú nielen to, že osýpky dostávajú aj zaočkovaní ľudia, ale že vírus môžu ukrývať a prenášať na iných dokonca aj zaočkovaní jednotlivci.

Napríklad, počas epidémie osýpok v Kalifornii v roku 2015, došlo k veľkému počtu podozrivých prípadov u čerstvo zaočkovaných.

Okrem toho, MMR vakcína má aj váźne vedľajšie účinky. Zo 194 následkov vírusu osýpok, získaných v roku 2015 v USA, bolo 73 stanovených ako následky vakcíny (vo vakcíne sa nachádza síce oslabený, no živý vírus osýpok).

Médiá, často vlastnené farmaceutickým priemyslom, vyvolali u verejnosti veľkú úzkosť. Toto šírenie strachu viedlo k démonizovaniu nezaočkovaných detí, vnímaných ako šíriteľov tohto ochorenia.

Epidémie osýpok sú sčasti spôsobované samotnou živou vakcínou

Rebecca McNallová, spoluautorka uverejnenej správy, je predstaviteľkou organizácie CDC (amerických centier pre kontrolu a prevenciu ochorení) z Oddelenia pre vírusové ochorenia, ktorá mala údaje dokazujúce, že epidémia osýpok bola sčasti spôsobená vakcínou. Ide o dôkaz neschopnosti vakcíny zabezpečiť imunitu.

Podľa článku, uverejneného v roku 1991 v časopise American Journal of Public Health:

„Začiatkom roku 1988 došlo na univerzite v Colorade k epidémii 84 prípadov osýpok, kde vyše 98% študentov malo zdokumentovanú primeranú imunitu proti osýpkam… vďaka požiadavke na zaočkovanie, platnej od roku 1986.“

Štúdia, uverejnená vo veľmi váženom Buletine Svetovej zdravotníckej organizácie, sa prizrela nedávnemu výskytu osýpok v Číne a zistila, že v období rokov 2009 až 2012 došlo v krajine k 707 epidémiám osýpok, s prudkým nárastom trendu v roku 2013.

„Počet prípadov osýpok, ohlásených za prvých desať mesiacov roku 2013 – 26 443 prípadov – bol trojnásobkom počtu, ohláseného za celý rok 2012.“

Je to zvláštne, keď vezmeme do úvahy, že od roku 2009 „… prvá dávka vakcíny, obsahujúcej vírus osýpok, sa dostala k viac než 90 % cieľovej populácie a mala by teda zabezpečiť kolektívnu imunitu“.

Bola tiež publikovaná štúdia v časopise Clinical Infectious Diseases, ktorej autormi sú vedci pracujúci pre Očkovací výbor Oddelenia zdravia a duševnej hygieny mesta New York, Národného centra pre očkovanie a ochorenia dýchacích ciest a Centier pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) mesta Atlanta, štát Georgia.

Táto štúdia sa pozrela na údaje z epidémie osýpok v New Yorku v roku 2011, ktoré ukázali, že jednotlivci s predchádzajúcim dôkazom o zaočkovaní proti osýpkam a očkovacou imunitou, boli schopní sa osýpkami nielen nakaziť, ale nimi tiež nakaziť iných (sekundárny prenos).

Zoznam príkladov je dlhý a naznačuje, že namiesto toho, aby sme sa na to pozerali ako na zlyhanie vakcíny, pozeráme sa na to ako na zanedbanie očkovania. Mainstreamové médiá sa na tieto fakty vôbec nezameriavajú.

Úmrtnosť na osýpky verzus úmrtnosť na vakcínu proti osýpkam

Podľa výskumu MedAlerts databázy FDA, zvanej Ohlasovací systém nepriaznivých reakcií na očkovanie (VAERS), ako ten z 5. februára 2019, celkový hrubý počet nepriaznivých reakcií len na vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke od jej zavedenia v USA predstavoval 93 929 nepriaznivých reakcií, 1 810 zmrzačení, 6 902 hospitalizácií a 463 úmrtí.

Na odškodnenie rodín detí poškodených očkovaním vyplatil Národný výnos o poškodení detí očkovaním približne 4 miliardy dolárov.

Ešte alarmujúcejšie než astronomické čiastky pokút sú tvrdenia HHS, že do Ohlasovacieho systému nepriaznivých reakcií na očkovanie (VAERS) sa odhadom nahlasuje len 1% poškodení očkovaním.

Ak sú údaje od VAERS a HHS správne – že je hlásené iba 1% poškodení očkovaním a iba 1/3 žalôb sa dočká odškodnenia – potom 99% poškodení zostáva nenahlásených a rodiny obrovskej väčšiny ľudí poškodených očkovaním znášajú náklady za chybné výrobky výrobcu vakcín.

V období rokov 2013 až 2017 zabili osýpky 2 ľudí, zato vakcína ich zabila 127. Šance na úmrtie následkom osýpok sú 0,01% až 0,02%, čo znamená, že existuje mnohonásobne vyššia šanca, že vás zasiahne blesk. Navyše, ak vaše deti osýpky dostanú, budú celý život imúnne, čo sa ale nedá povedať o zaočkovaných deťoch.

Reálnych úmrtí (vrátane tých nenahlásených alebo neuznaných) v dôsledku vakcíny MMR za roky 2013 až 2017 môže byť až 12.700 (127 x 100). Pri poče zaočkovaných detí (v USA) zhruba 20 miliónov za 5 rokov môže byť teda reálna miera úmrtí na vakcínu MMR až 0,06% (12.700 / 20.000.000) – čo je 3 až 6 násobne viac ako vyššie uvedená miera úmrtí na samotné osýpky 0,01% až 0,02%.

Inými slovami, dnes na následky očkovania proti osýpkam zrejme zomiera viac ľudí, než by ich zomrelo, ak by sa proti nim vôbec neočkovalo.

Preto majú tí, ktorí robia svoj výskum, veľký problém pochopiť, aký význam má vôbec vo všeobecnosti očkovanie – a ešte horšie, povinné očkovanie, najmä keď vakcína sa zdá byť nebezpečnejšia než samotné osýpky.

O osýpkach a vakcíne MMR by sa dalo ešte dlho rozprávať, čo je presne dôvod, prečo sa zakladateľ portálu Collecive Evolution, Joe Martin, tejto téme venuje bližšie na CETV. Vo videu sa dozviete histórii epidémií osýpok vo vysoko zaočkovaných populáciách, uvedené sú aj početné klipy od vedcov a lekárov, deliacich sa o svoje informácie k vyššie uvedenej téme a príklady podvodov týkajúcich sa očkovania MMR páchané organizáciou CDC.

Pozn. Vo videu môžete sledovať približne hodinovú diskusiu. Prvá hodina je zadarmo.

Pre sledovanie zvyšných dvoch hodín tohto dielu, je potrebné sa stať členom CETV.

323 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page