top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Nečekaná věc během pandemie způsobila v USA prudký pokles úmrtí dětí

Poslední měsíce nás média zaplavují zprávami o tisících úmrtí v nejrůznějších zemích světa, které má na svědomí nový koronavirus. V té záplavě čísel však zanikl jeden zajímavý fakt, a to, že v USA začaly prudce klesat celkové počty úmrtí dětí. Čím to asi bude? Na to se už blíže podíváme v tomto článku.

Úmrtí dětí ve věkové skupině do 18 let jsou poměrně vzácné v porovnání s úmrtími starých lidí. To je celkem logické, protože staří umírají více než mladí. V malých zemích jako Slovensko bývají počty úmrtí dětí týdně pouze v jednotkách či desítkách, proto se obtížněji statisticky zkoumají. Avšak ve velkých zemích, jako například USA, kde žije přes 300 milionů lidí, i úmrtí dětí tvoří statisticky významné číslo.

Vývoj úmrtí od začátku pandemie

Za poslední období dominuje v USA zvyšující se počet úmrtí starých a dospělých, kterých je ve věkové skupině 18 až 64 let celkově kolem 13000 úmrtí týdně a ve skupině nad 65 let je to až 35-40000 úmrtí za týden.

Ve věkové skupině dětí do 18 let se průměrně číslo úmrtí za týden (mimo pandemii) pohybuje okolo 700, z toho více než polovina připadá na děti do 1 roku.

Průběh pandemie však přinesl poměrně velké překvapení. Začátkem března 2020 začaly týdenní úmrtí dětí postupně klesat až na úroveň okolo 500 uprostřed dubna a pak i během května.

Průběh vývoje počtu úmrtí dětí v tomto i za minulé roky je zobrazen na obrázku níže. Rok 2020 zobrazuje hnědá čára.

Graf: Vývoj úmrtí dětí za poslední roky

Takže, zatímco v New Yorku a domovech důchodců po celé zemi úmrtí prudce rostly, u dětí se začalo dít něco velmi zvláštní, přímo záhadného. Vypadá to tak, že pandemická omezení, která během jara uzamkla ve svých domovech celé USA a významně narušila životy obyvatel, přinesla i přibližně 30-ti procentní pokles dětských úmrtí.

Bližší pohled na úmrtí dětí

Co se stalo? Byl to účinek ochranných opatření při uzavření škol? Dostávali se teenageři v domácím prostředí méně často do riskantních situací a měly tedy méně smrtelných úrazů? Ne, efekt poklesu úmrtí se týkal jen velmi málo dětí školního věku a adolescentů.

Následující graf ukazuje pokles úmrtí v jednotlivých věkových skupinách dětí - modrá čára jsou děti do 1 roku, šedá čára jsou děti mezi 1 až 4 roky a oranžová čára jsou děti od 5 do 14 let:

Graf: Pokles úmrtí v jednotlivých věkových skupinách

Takže, jak je vidět z grafu, téměř celý pokles pochází ze skupiny dětí ve věku do 1 roku života. Nějak tedy karanténa a pandemické omezení zachránili životy stovek malých dětí, přes 200 každý týden!

Zde je třeba zdůraznit, že každé úmrtí člověka je tragické. Pokud však zohledníme "ztracené roky života", pak úmrtí dětí mají vyšší váhu než úmrtí starých lidí, kteří by ještě žili možná 5 let či ani tolik ne. U mnoha starých pacientů nad 80 let to mohly být jen měsíce ztraceného života.

Na druhé straně, když se smrti během karantény vyhne takový novorozenec, zachránilo mu to 80 (případně i více) let života.

Co tedy způsobilo pokles úmrtí malých dětí?

Pomalu se dostáváme k zásadní otázka: Co způsobilo ten dramatický pokles úmrtí u novorozenců do 1 roku?

Když malé děti zemřou, tak je to obvykle nějaká forma vrozené poruchy nebo porodního defektu. Samozřejmě, stávají se i smrtelné úrazy či násilné případy úmrtí.

Existují však i případy, kdy předtím zcela zdravé dítě náhle zemře. Tyto typy úmrtí se obvykle označují jako "Syndrom náhlého úmrtí novorozence" nebo zkratkou SIDS. Podle údajů americké Organizace pro kontrolu nemocí (CDC) je SIDS jednou ze dvou nejčastějších příčin úmrtí dětí mezi 1 měsícem až 1 rokem života.

Aktuálně bohužel nemáme podrobnou statistiku trendu výskytu SIDS během současné pandemie, ale máme výpovědi několika lékařů z jednotek intenzivní péče (JIP), kteří říkají, že během pandemie se výskyt SIDS výrazně snížil. Jeden doktor dokonce říká, že zatímco normálně vidí kolem 3 případů SIDS za běžný týden, během pandemie neviděl žádný.

Co se tedy stalo během pandemie, že to mělo takový významný vliv na pokles SIDS? Přestali se zaznamenávat úmrtí novorozenců? Starají se rodiče lépe o své děti když nejsou v práci, ale pracují z domu?

Hypotéz existuje mnoho. No přece je tu jedna výrazná změna, která u těchto malých dětí nastala během pandemie. A tou nečekanou změnou je výrazný pokles očkování, protože mnozí pediatři během pandemie měli zavřené ambulance nebo rodiče s nimi raději nevycházeli z domu.

Podle statistické zprávy CDC o týdenních úmrtích vydané 15. května byl zaznamenán výrazný pokles podaných dětských očkování. Pokles začal přibližně v polovině března, tedy přesně ve stejnou dobu, kdy se zaznamenal i pokles dětských úmrtí.

Podrobný graf poklesu podaných vakcín během tohoto roku najdete zde:

Graf: Pokles podaných vakcín

Závěr

Tento efekt očkování během korona pandemie se samozřejmě netýká jen USA, ale i dalších zemí. I na Slovensku nedávno proběhla konference, kde největší zastánci očkování vyzývali k tomu, aby se v očkování dětí během pandemie nepolevovalo.

Faktem však je, že očkování dětí bylo narušeno téměř na celém světě. Nabízí se zde tedy otázka: Umírá ve světě nyní méně dětí jen díky tomu, že se omezilo očkování?

Myslíme si, že tato otázka by se měla bezodkladně důkladně vyšetřit a zodpovědět.

373 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page