top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Přehled pomocných látek ve vakcínách

Kromě oslabených nebo usmrcených antigenů nemoci (virů nebo bakterií) obsahují vakcíny (vyrobené v US) také velmi malé množství dalších složek - pomocných látek.

Některé pomocné látky se přidávají do vakcíny za konkrétním účelem. Mezi ně patří:

Konzervační prostředky, aby se zabránilo kontaminaci. Například thimerosal.

Pomocné látky, které pomáhají stimulovat silnější imunitní odpověď. Například soli hliníku.

Stabilizátory, které udržují vakcínu během přepravy a skladování účinnou. Například cukry nebo želatina.

Ostatní jsou zbytková stopová množství látek, které byly použity během výrobního procesu a následně odstraněny. Mezi nimi mohou být:

Buněčné kultury používané k pěstování vakcinačních antigenů. Například vaječný protein, různá kultivační média.

Inaktivační přísady, používané k ničení virů nebo inaktivaci toxinů. Například formaldehyd.

Antibiotika, která se používají k prevenci kontaminace bakteriemi. Například neomycin.

V následující tabulce je uveden seznam látek, kromě aktivních složek vakcíny (tj. Antigeny), které jsou uvedeny v příbalovém letáku výrobce (PI) jako látky obsažené v konečném produktu.

Poznámka: Látky použité při výrobě vakcíny, ale neuvedené v konečném produktu (např. Kultivační médium), lze nalézt v každém PI, ale nejsou uvedeny v této tabulce. Každý PI, které lze nalézt na webových stránkách FDA (viz níže), obsahuje popis výrobního procesu této vakcíny, včetně množství a účelu každé látky. Ve většině PI jsou tyto informace uvedeny v části 11: „Popis“.

Všechny informace byly získány z příbalových letáků od výrobců.

Datum uvedené ve sloupci Datum v tabulce je datum vydání PI, platné pro vakcíny používané v únoru 2020.

Pokud datum obsahuje hvězdičku (*), datum vydání nebylo na PI uvedeno a proto uvádíme datum, kdy byly PI přezkoumány pro účely tohoto článku. Pokud si nejste jisti, zda nebyl PI od té doby aktualizován, podívejte se na odkaz na web FDA zde.

Tabulka 1, Vakcíny - přehled obsažených látek

Tabulka 1, Vakcíny - přehled obsažených látek

Tabulka 2, Vakcíny - přehled obsažených látek, pokračování

Tabulka 2, Vakcíny - přehled obsažených látek, pokračování

Tabulka rozdělení očkovacích látek a médií podle obsahu pomocných látek je zveřejněna na stránkách Institutu pro bezpečnost vakcín University Johnse Hopkinse a můžete ji najít na adrese zde.

286 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page