• Naše články

Základy parazitologie, skripta a literatura

Přestože stále od našich ,,odborníků", slyšíte, že tu žádní paraziti nejsou, nebo že je k životu potřebujeme, parazité tu jsou a budou. Na našich internetových stránkách najdete veškeré dostupné a přitom pokud možno odborné informace o patologických virech, bakteriích a parazitech.

Pro ty, kdo chtějí blíže sami prostudovat pojem parazitismus, základní životní cykly a strategie parazitů, způsob přenosu, nejběžnější parazity domácích mazlíčků a hospodářských zvířat a jejich nebezpečí pro člověka, uvádíme níže několik příkladů dostupné literatury, učebnic a skript.

Parazitologie

Autoři: Langrová, Jankovská, Vadlejch, Titěra

Nakladatelství: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rok vydání: 2011

Popis: Parazité přežvýkavců (skot, ovce, kozy, divocí přežvýkavci), parazité koní, parazité prasat, parazité šelem, parazité člověka, parazité zajícovitých, parazité hlodavců, parazité ptáků, parazité ryb, parazité včel (včela medonosná, Apis mellifera) a zařazení parazitů do systému.

Paraziti a jejich biologie (e-kniha)

Autoři: Petr Volf, Petr Horák a kol.

Nakladatelství: Triton

Rok vydání: 2007

Popis: Učebnice je rozdělena na tři hlavní celky - protozoologii, helmintologii a lékařskou entomologii, úvod je věnován ekologii parazitů a jejich významu v evolučních procesech. Parazitismus patří k nejčastějším životním strategiím živých organismů. V popředí našeho zájmu stojí především paraziti napadající člověka a domácí či hospodářská zvířata. Mezi parazity patří i řada přenašečů infekčních chorob. Ačkoli by se zdálo, že nebezpečí těchto infekcí hrozí zejména v tropech a subtropech, setkáváme se s nimi často i v mírném klimatickém pásmu. Díky novým, zejména molekulárně biologickým technikám je parazitologie moderním a bouřlivě se rozvíjejícím oborem. Nová učebnice základů tohoto oboru je zaměřena především na biologii parazitů (např. morfologii, anatomii, fyziologii, životní cykly, interakce parazita s hostitelem), s nezbytnými základními informacemi o průběhu parazitárních onemocnění, epidemiologii a léčbě.

Základy veterinární mikrobiologie, parazitologie, epizootologie

Autoři: Stejskalová a kol.

Nakladatelství: Státní zemědělské nakladatelství

Rok vydání: 1975

Popis: Učebnice z veterinárního předmětu mikrobiologie a epizootologie pro SZTŠ veterinárního směru.

Atlas of Human Parasitology

Autoři: Lawrence R. Ash, Thomas C. Orihel

Nakladatelství: ASCP Press

Rok vydání: 1997

Popis: Atlas of protozoa nematodes trematodes cestodes arthropods psuedoparasites & artifacts etc.

Human Parasitology

Autoři: Mandal F.B.

Nakladatelství: Prentice Hall India Learning Private Limited

Rok vydání: 2011

Popis: Tato přehledná kniha pojednává o morfologii a životním cyklu lidských parazitů, o způsobu přenosu, incidenci, symptomech, diagnostice, léčbě a prevenci parazitárních chorob. Rovněž vysvětluje pojem zoonových chorob, adaptivní rysy a zvládání nemocí na základě nedávných studií. Kniha zdůrazňuje vývojové a eko-fyzikální aspekty lidských parazitů a ukazuje, jak se dnes parazitární infekce šíří. Kniha je určena jako text pro vysokoškoláky a postgraduální studenty zoologie a věd o životě. Kromě toho by to bylo také velmi cenné pro pracovníky veřejného zdravotnictví a zdravotníky. Vysvětluje životní cyklus každého parazita pomocí diagramů. Zabývá se nově objevenými parazity, jako je Cryptosporidium parvum a Cyclospora cayetanensis. Diskutuje o nově se objevujících nemocích přenášených potravinami, vodou a vektorem. Obsahuje slovník důležitých pojmů týkajících se lidské parazitologie.

Lékařská speciální mikrobiologie a parazitologie

Autoři: Marek Bednář, Andrej Souček, Jiří Vávra

Nakladatelství: Triton

Rok vydání: 1994

Popis:

Lékarská parazitológia

Autoři: Anna Totková, Milan Klobušický, Michal Valent

Nakladatelství: Ing. Martin Farkaš, KD Osveta

Rok vydání: 2008

Popis: Lékařská parazitologie, střevní prvoci, extraintestinální prvokové nákazy tkání a vnitřních orgánů člověka, krevní prvoci a prvoci lymfatického systému člověka, lékařská helmintologie, střevní nákazy způsobené hlísty, střevní nákazy u člověka způsobené tasemnicemi, střevní nákazy způsobené motolicemi, nákazy krevního systému způsobené motolicemi a další. Nejčastější způsoby infekce, laboratorní diagnostika.

300 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN