top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

9 studií potvrzuje, že Ivermektin je účinný lék proti rakovině

Většina pandemických skeptiků už ví, že ivermektin, levný nepatentovaný lék proti malárii, je účinným lékem na Covid-19, a proto vláda nechce, aby ho lidé měli. Věděli jste ale také, že ivermektin léčí rakovinu?


Nejméně devět různých recenzovaných studií prokazuje, jak bezpečně a účinně ivermektin zahání Big C, což ohrožuje mnohamiliardový průmysl rakoviny. Jinými slovy, ivermektin ohrožuje dvě odvětví: Covid průmysl a rakovinový průmysl.


1) V roce 2017 výzkum publikovaný v časopise Biochemical and Biophysical Research Communications zjistil, že ivermektin přednostně léčí karcinom ledvin (RCC) a zároveň chrání normální ledvinové buňky. Růst nádorů RCC je rovněž zpomalen ivermektinem, který vyvolává mitochondriální dysfunkci a oxidační stres a zároveň zvyšuje mitochondriální biogenezi.


2) O rok později výzkum publikovaný v časopise Molecular Medicine Reports zjistil, že ivermektin se přednostně zaměřuje na populaci kmenových buněk v buňkách lidského karcinomu prsu MDA-MB-231.

„Ivermektin se po léčbě milionů pacientů s onchocerkózou a dalšími parazitárními onemocněními ukázal jako bezpečný, což z něj činí silného kandidáta pro další studie zkoumající jeho potenciální využití pro léčbu rakoviny,“ informoval Národní onkologický ústav v Mexico City.


3) Jiná studie publikovaná téhož roku v časopise American Journal of Cancer Research, rovněž z Mexika, zjistila, že ivermektin je „silným kandidátem na přeřazení“ mezi protinádorové léky.


4) Dřívější studie publikovaná v časopise EMBO Molecular Medicine v roce 2014 podobně zjistila, že ivermektin inhibuje expresi cílů WNT-TCF, které se podílejí na vzniku rakoviny střev i plic.

Ivermektin selektivně inhibuje růst xenograftů závislých na TCF, ale nikoliv na TCF nezávislých, aniž by způsoboval zjevné vedlejší účinky.


„Ivermektin in vivo selektivně inhibuje růst xenograftů závislých na TCF, ale nikoliv nezávislých na TCF, aniž by vyvolával zjevné vedlejší účinky. Vzhledem k tomu, že ivermektin je bezpečný antiparazitární prostředek, který používá 200 milionů lidí proti říční slepotě, naše výsledky naznačují jeho další využití jako terapeutického blokátoru odpovědi na dráhu WNT-TCF k léčbě onemocnění závislých na WNT-TCF, včetně mnoha druhů rakoviny,“ napsali vědci.


5) V roce 2020 byl v časopise Pharmacological Research publikován výzkum, který identifikoval ivermektin jako lék, který podporuje smrt nádorových buněk regulací nádorového mikroprostředí u rakoviny prsu.

Ivermektin se také při nízkých koncentracích přednostně zaměřuje na leukemické buňky, zatímco normální krvetvorné buňky nechává na pokoji. Léčivo je také zaměřeno na různé linie buněk rakoviny vaječníků a také inhibuje proliferaci pěti linií buněk karcinomu ledvin, aniž by ovlivňovalo normální buňky ledvin.


6) Studie publikovaná v časopise EPMA Journal v roce 2020 rovněž zjistila, že ivermektin zasahuje specifické cíle v rakovině vaječníků a potlačuje buňky rakoviny vaječníků. Lék fungoval tak dobře, že podle vědců může být použit k personalizované farmakoterapii, známé také jako prediktivní, preventivní a personalizovaná medicína (PPPM), u rakoviny vaječníků.


7) Vědci z Instituto Nacional de Cancerologia v Mexico City v témže roce zjistili, že ivermektin snižuje životaschopnost buněk i schopnost tvorby kolonií při boji proti nádorům.


8) Výzkum publikovaný v roce 2021 v časopise Frontiers in Pharmacology dospěl k závěru, že ivermektin zvyšuje produkci ROS a inhibuje buněčný cyklus ve fázi S, čímž inhibuje buňky kolorektálního karcinomu.


9) Výzkum publikovaný v časopise BMC Cancer v roce 2021 rovněž zjistil, že ivermektin inhibuje proliferaci buněk dlaždico-buněčného karcinomu jícnu (ESCC) tím, že vyvolává mitochondriální dysfunkci, potlačuje signalizaci NF-?B a podporuje apoptózu.


Jak vidíte, ivermektin je v boji proti rakovině něco jako zázračný lék. Právě proto je zakázán a lidé se musí ozvat a začít požadovat přístup k tomuto levnému, život zachraňujícímu léku.

635 zobrazení

Commentaires


Hledání podle štítků
bottom of page