• Převzatý článek

Cena vody 2021

Co tvoří cenu vody

Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tedy 1 000 litrů), setkat se můžete také s označením 1 kubík. Cena se uvádí zvlášť za vodné a stočné. K tomu se přičítá DPH ve výši 15 %. Od 1. května 2020 se výše DPH snížila na 10 %, voda ve většině případů zlevnila přibližně o 4 koruny na metr krychlový.

  • Vodné Vodným se myslí voda dodávaná vodovodem. Cenu tvoří samotná voda a náklady na dodání.

  • Stočné Za stočným se skrývají náklady na odvod a čištění odpadní vody.

Cena za odběr vody se spočítá tak, že se vynásobí odebraný objem cenou za 1 kubík vody.

V některých městech cenu vody tvoří dvě složky: Pohyblivá (čím více odeberete, tím více zaplatíte) a pevná (paušální poplatek, obvykle vázaný na kapacitu vodoměru).

Dvousložková cena vody má vyrovnat rozdíly mezi malými a velkými odběrateli. Náklady na správu nebo opravu potrubí např. u malého odběratele a odlehlém místě totiž platí odběratelé z míst, kde je jejich koncentrace vyšší.


Aktuální cena vody 2021

  • Průměrná cena vodného 2021 je 47,19 Kč, v roce 2020 to bylo 45,27 Kč.

  • Průměrná cena stočného 2021 je 44,12 Kč, v roce 2020 byla 42,07 Kč.

  • Průměrná cena vody 2021 je 93,18 Kč, v roce 2020 to bylo 88,99 Kč.


Cena vody v okresních městech 2021Cena vody ve 219 městech

Cenu vody pro rok 2021 ve Vašem městě si můžete dohledat v přiloženém PDF.


Cena vody
.pdf
Download PDF • 163KB


Zdroj

71 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN