top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Dr. Vernon Coleman: Pití vody z kohoutku vás může zabít

Někteří z vás možná znají dr. Colemana z „doby covidové“ jako jednoho z největších kritiků restrikcí i genových injekcí. Vernon Coleman se věnuje otázce zdraví již asi 50 let, takže témat, do kterých za ty roky zabrousil, je mnohem víc. Mimo jiné se již od 80. let zabýval otázkou kontaminantů v pitné vodě – a to zejména léků a drog. A jak nyní říká, tak tento problém dosud nebyl nijak uspokojivě vyřešen.
I když se dr. Coleman zabývá touto problematikou ve Velké Británii, lze předpokládat, že jde o celosvětový problém. Systém čištění odpadních vod se v rámci Evropy nijak zásadně neliší a nelze předpokládat, že by u nás byl lepší než ve Velké Británii. Dále již dr. Vernon Coleman o vodě, která teče z vodovodu, a kterou mnoho lidí považuje za zcela nezávadnou:


V roce 1982 – ve sloupku, který jsem psal do lékařského časopisu – jsem položil otázku, zda veřejné zdroje pitné vody mohou být znečištěny zbytky ženských hormonů, které by mohly ovlivnit vývoj chlapců.

Snažil jsem se přimět televizní a rozhlasové novináře, aby se problému zabývali. A snažil jsem se, aby se o téma zajímali i politici. Ale ačkoli mnozí byli touto myšlenkou zděšeni, všichni rychle usoudili, že jde o příliš kontroverzní téma.

„Příliš to lidi vyděsí!“ byl společný názor.

Nebyla to však jen možnost ženských hormonů – reziduí z antikoncepčních pilulek – které mohly způsobovat problémy, které mě znepokojovaly. 


V době, kdy jsem poprvé psal o tomto tématu, jsem byl tak znepokojen tím, co jsem zjistil, že jsem strávil více než rok výzkumem, než jsem napsal článek, a můj strach byl postaven na několika informacích.


* Fakt první: Stále více lidí užívá stále silnější léky, jako jsou antibiotika, léky proti bolesti, trankvilizéry, tablety na spaní, hormony (zejména ty v antikoncepčních pilulkách) a steroidy.

Každý den bere drogy obrovské množství lidí. Jen málokdo prožije celý rok, aniž by si vzal alespoň jeden cyklus tablet. Polovina populace si dnes (a zítra a pozítří) vezme předepsaný lék. A kromě předepsaných léků jsou tu všechny léky bez předpisu, které se berou – prášky zakoupené v lékárně a užívané každý den.


* Fakt druhý: Mnoho léků se vylučuje močí. Například až 75 % dávky trankvilizéru může být vyloučeno močí. U jiných léků může toto číslo dosahovat až 90 %. Některé léky, které jsou degradovány, mohou chemicky reagovat s prostředím a znovu se aktivovat.


* Fakt třetí: Poté, co projdou standardními postupy čištění, jsou odpadní vody často vypouštěny do sladkovodních řek.


* Fakt čtvrtý: Zásoby pitné vody se často odebírají ze sladkovodních řek – stejných řek, do kterých byla vypouštěna odpadní voda.


* Fakt pátý: Programy čištění vody byly navrženy před mnoha lety – předtím, než lékaři začali předepisovat obrovské množství léků milionům pacientů a než se začalo uvažovat o problému odstraňování zbytků léků.


Měl jsem pocit, že i někdo se skromným IQ by měl vidět, kam to všechno vede.


Zdálo se mi jasné, že každý, kdo otočí kohoutkem a udělá si šálek čaje, může dostat koktejl obsahující zbytky chemikálií z uklidňujících prostředků jiných lidí, prášky na spaní, antibiotika, antikoncepční pilulky, léky na srdce, prášky proti artritidě a tak dále.


V roce 1982 jsem napsal, že:

„S rostoucím počtem lidí, kteří berou drogy, musí existovat riziko, že zásoby pitné vody budou nakonec tak silně kontaminovány, že lidé používající běžnou pitnou vodu budou skutečně brát drogy. Nebo jsme již dosáhli tohoto bodu, takže lidé, kteří pijí vodu v určitých oblastech země, jsou již pasivně zapojeni do každodenního užívání drog?“

V roce 1982 se zdálo, že nikdo neznal odpověď na tuto děsivou otázku.

A dnes stále neznám odpověď.

Má ji někdo?

Jste nedobrovolný uživatel drog? Mohli byste být závislí na některém ze zbytků drog, které mohou být ve vaší pitné vodě? Mohl byste brát pravidelné zásoby mini dávek antibiotik jiných lidí? Užíváte zbytky antikoncepčního hormonu? Mohou tyto zbytky léků ovlivnit vaši plodnost? Mohou zbytky léků ovlivnit zdraví nenarozených dětí?

Zdá se, že nikoho ve vládách tyto otázky nezajímají.

Myslím, že by měly.


Brzy může být příliš pozdě, protože se již objevují důkazy, které naznačují, že moje původní obavy byly správné.

Zpráva publikovaná v roce 1999 Agenturou pro životní prostředí ve Spojeném království uvádí, že 57 % plotic v jedné řece změnilo pohlaví. Z narušení přirozených rybích hormonů byly obviňovány chemikálie v čištěných odpadních vodách a továrním odpadu. Vědci zjistili, že ryby byly pravděpodobněji postiženy, když trávily čas v blízkosti kanalizace. Zjistili také, že ryby, které žily proti proudu (mimo odtok odpadních vod), byly postiženy mnohem méně. Je zřejmé, že chemikáliemi v odpadních vodách, které s největší pravděpodobností ovlivňují ryby, jsou ženské hormony, jako jsou estrogeny.

Je zvláštní, že někteří vědci si stále lámou hlavu nad zdrojem ženských hormonů. Protože se zdá, že průměrný vědec má IQ mrtvého stromu, neměli bychom se tomu, myslím, příliš divit.


Ženské hormony ve vodě z kohoutku znamenají, že muži se stávají feminizovanými, zatímco ženy mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ženy, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, by se rozhodně měly vyhýbat pití vody z kohoutku. Antoinette moudře nekonzumuje nápoje vyrobené z vody z kohoutku kavárny. Riziko je značné. Doma si plníme konvici balenou pramenitou vodou.


Zatímco studovali jezerní vodu na kontaminaci pesticidy, švýcarští chemici s překvapením zjistili, že jezero je znečištěné kyselinou klofibrovou – lékem, který se používá ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Možnost, že by to mohlo být způsobeno průmyslovým únikem, byla vyloučena, když bylo zjištěno, že kyselina klofibrová se ve Švýcarsku nevyrábí. Když chemici kontrolovali další jezera a řeky, všude našli nízké koncentrace drogy.


Když vědci v Německu začali hledat kyselinu klofibrovou, našli drogu ve všech druzích vodních zdrojů – včetně vody z vodovodu.

Vědci se do výzkumu vodních zdrojů ponořili ještě více.

A našli léky na snížení lipidů, analgetika (včetně diklofenaku a ibuprofenu), beta-blokátory na srdce, antibiotika, chemoterapeutika a hormony. 

Všechny tyto drogy našli ve vodních tocích a v pitné vodě. A zjistili, že koncentrace byly nejvyšší v hustě obydlených oblastech. Jakmile vyloučili jako původce průmysl, vědci si uvědomili, že drogy pocházejí z odpadu lidského těla.


Přesně to, co jsem předpověděl v roce 1982.

Je pravděpodobné, že nikdo neví, jaké drogy lze najít ve vaší pitné vodě. Proč? Protože to nikdo nezjišťuje. Většina vlád nesleduje zásoby vody, aby zjistily, zda neobsahují zbytky léků. Ani nevyžadují, aby to udělal někdo jiný.


Zdá se však, že není pochyb o tom, že pitná voda je nyní silně kontaminována zbytky léků. A dlouhodobý efekt toho všeho je těžké odhadnout. Minimální množství antibiotik v pitné vodě může ovlivnit bakterie mnoha různými způsoby. Mohou mít jistě dramatický vliv na vývoj organismů odolných vůči antibiotikům.


Zatím neexistuje žádný důkaz, který by prokazoval jasnou souvislost mezi znečištěním vody a problémy (jako je plodnost), které ovlivňují lidské bytosti. Absence takových důkazů však může být důsledkem toho, že pokud vím, nikdo dosud neprovedl žádný výzkum této problematiky. 


Výzkum by byl extrémně jednoduchý a nestál by příliš mnoho. Vědci by jednoduše spočítali počet lidí s problémy s plodností (nebo nějakou jinou specifickou poruchou), kteří pili recirkulovanou vodu, a pak by toto číslo porovnali s výskytem problémů s plodností u lidí, kteří pili čerstvou pramenitou vodu nebo vodu z vrtů.

 Ale kdo by chtěl dělat takový výzkum? Vodárenské společnosti určitě ne.


Jak drogy ve vaší pitné vodě ovlivňují vaše zdraví? Je váš každodenní koktejl sedativ, antibiotik, hormonů, steroidů, léků na chemoterapii, léků na srdce, léků proti bolesti a tak dále příliš velký?

Jak se všechny tyto léky vzájemně ovlivňují? Jsou pravděpodobně alespoň částečně zodpovědné za způsob, jakým se zvyšuje výskyt rakoviny? Ovlivňují váš imunitní systém?

Nikdo neví.

A zdá se, že to nikdo z autorit nechce vědět.

Možná se bojí odhalit pravdu.


Mezitím politici po celém světě na náklady daňových poplatníků pijí pramenitou vodu , která je balena do lahví blízko pramene, ještě než bude něčím kontaminována.

476 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page