top of page
 • Obrázek autoraPřevzatý článek

Důkazy, že vakcíny způsobují (nejen) autismus

Souhrn řady důkazů, že vakcíny skutečně způsobují (nejen) autismus a mělo by se OKAMŽITĚ přestat očkovat jakýmikoliv vakcínami. Jsou zde důkazy (studie) o tom, že neočkované děti jsou mnohem zdravější než očkované, a důkazy o manipulaci s daty ze strany zdravotnických organizací a orgánů, aby se tato skutečnost zatajila. Více v článku.


Krátký seznam důkazů, které nelze vysvětlit, pokud vakcíny nezpůsobují autismus. Myslí si někdo, že může tento seznam vysvětlit? Tvrdíme pouze to, že vakcíny jsou významnou, nikoli jedinou příčinou. Přispívají k tomu i další věci. Pokud bychom však mohli změnit pouze jednu věc, pak je vyloučení používání všech vakcín jediným nejlepším způsobem, jak snížit výskyt autismu v USA. Seznam (bez udání pořadí) Zde je seznam nejpřesvědčivějších důkazů.

 1. Neexistuje jediný případ, kdy by se dítě stalo „ze dne na den autistou“ před očkováním: Existují tisíce rodičů, kteří uvádějí, že se jejich dítě stalo „ze dne na den autistickým“ do 24 hodin po očkování. Osobně znám desítky takových rodičů (a zde je několik rodičů, kteří souhlasili s tím, aby jejich jména byla veřejně použita, pokud si to chcete ověřit). Pokud tedy vakcíny nezpůsobují autismus, musí existovat zhruba srovnatelný počet rodičů, kteří si toho všimli do 24 hodin před očkováním (protože počet případů bude srovnatelný v kterýkoli den, který si vyberete). Přesto nikdo nikdy neslyšel o jediném dítěti, které by se stalo „ze dne na den autistou“ dokonce během 2 týdnů před termínem očkování! Všechny příběhy o „nočním autismu“ se odehrály po schůzce s očkovacím lékařem, zpravidla během dvou týdnů, ale někdy i pouhé dvě hodiny po podání očkovací látky. Zde je příklad autismu ze dne na den. A zde je další příklad, kdy se u trojčat projevil autismus během několika hodin po očkování. Všimněte si, že obecně platí, že nepřítomnost důkazů není důkazem nepřítomnosti, ale kdyby takový příběh existoval, někdo by ho slyšel. Žádný z mnou oslovených odborníků neslyšel o jediném případu „před“. Všimněte si, že jsem se na Twitteru ptal i na protipříklad, a ani tam ho nikdo neměl. Tady je další žádost o výjimky. Kdyby vakcíny nezpůsobovaly ze dne na den autismus, příběhy o tom, že se to stalo před očkováním, by se našly stejně snadno jako příběhy o tom, že se to stalo po očkování. Sečteno a podtrženo: Pokud jste kriticky myslící člověk, k prokázání kauzality opravdu nepotřebujete nic víc než tento jeden bod. Tím jsme skončili.

 2. Trojčata McDowellova se stala autisty během několika hodin ve stejný den. Jak je to možné? Snadno. Všichni byli očkováni přesně ve stejnou dobu u stejného pediatra jedinou vakcínou: vakcínou proti pneumokokům! Dívka (Clair) se zcela vypnula pouhé 2 hodiny po očkování. První chlapec, Richie, se vypnul 4 hodiny po očkování. Viz také tento článek. Všem bylo v té době 9 měsíců a 4 dny a neměli žádné problémy. Genetik, se kterým se McDowellovi radili, jim řekl, že je to NEPŘÍPUSTNÉ, aby se to stalo kvůli GENETICE. Není možné, aby tři různí sourozenci geneticky dostali autismus ve stejný den. To je pravda. Je to statisticky nemožné. V článku se píše: „O tom, že děti po očkování dostaly autismus, slyšíme VŽDY.“ To je pravda. Datum očkování 25. 6. 2007. Po tomto dni se už nikdy nedrželi za ruce.

 3. Neexistuje zřejmě žádný případ neočkovaného dítěte, které by splňovalo všechny své milníky a pak náhle ve 12 měsících nebo starším věku propadlo hlubokému autismu. Všimněte si, že hluboký autismus postihuje 1 ze 4 dětí s poruchou autistického spektra. Podrobnosti a odkazy naleznete v tomto tweetu.

 4. Madsenova studie: I v této značně chybné studii ukázala hrubá data silně zvýšené riziko autismu. Nikdy tedy neukázali poměr šancí surových dat (věděli jste, že míra výskytu autismu byla o 45 % vyšší ve skupině očkovaných než ve skupině neočkovaných?) a v článku byla uvedena pouze upravená čísla! To je neetické. Chyby této studie, která byla hojně citována jako důkaz, že žádná souvislost neexistuje, si můžete přečíst zde. Více než 1 000 vědců na studii nevidělo nic špatného! Je opravdu ohromující, jak snadno se špatná věda šíří do hlavního proudu. Všimněte si, že toto je jediná nejlepší studie, která je citována jako důkaz, že vakcíny nezpůsobují autismus, a je hluboce chybná. Autoři nechtěli poskytnout podkladová data a odmítli odpovědět na jakékoli otázky. Takhle snad funguje věda? Existuje také studie Hviid 2019, kterou zde vyvrátil Brian Hooker.

 5. Důkazy na jejich straně jsou velmi vratké: Proč je tvrzení ‚Vakcíny nezpůsobují autismus‘ dezinformací“ a také tento článek, který vyvrací 16 nejcitovanějších prací na jejich straně: Část 2: Vakcíny a autismus – co nám skutečně říkají epidemiologické studie?.

 6. 214 článků v recenzované literatuře, které dávají do souvislosti vakcíny a autismus: Ginger Taylorová, matka autistů, sestavila seznam 214 studií, které prokazují na souvislost mezi vakcínami a autismem. Zde je seznam ke stažení. Zde je krátký seznam (30 klíčových prací). Je zde také 400 prací, které ukazují, jak nebezpečné jsou vakcíny obecně. Viz Millerův přehled kritických studií o vakcínách: 400 důležitých vědeckých prací shrnutých pro rodiče a vědce.

 7. Wakefieldova studie z roku 1998: Nástup symptomů chování byl rodiči spojen s očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u osmi z 12 dětí, s infekcí spalniček u jednoho dítěte a zánětem středního ucha u dalšího.“. Takže 66 % případů bylo spojeno s vakcínou MMR.

 8. Studie Maroko 2022: 70 % z 90 dotazovaných rodičů potvrdilo, že první autistické rysy se objevily po očkování vakcínou MMR. Tyto hodnoty jsou téměř totožné s 66 % ve Wakefieldově studii.

 9. DeStefanovo zničení papírových důkazů: Vědec CDC William Thompson dostal od svých šéfů v CDC příkaz, aby zničil POUZE důkazy o spojitosti mezi vakcínami a autismem. Kromě toho byla z dokumentu vynechána analýza rasových podskupin, která tuto souvislost prokazuje, což je rovněž neetické. Když se kongresman Bill Posey snažil přimět Thompsona, aby vypovídal v Kongresu, umlčeli ho, takže k žádnému svědectví nedošlo. Právě toto utajení přesvědčilo Wakefielda, že měl pravdu: vakcíny způsobují autismus. Více o DeStefanově studii v tomto článku.

 10. Setkání v Simpsonwoodu: Vědec CDC Thomas Verstraeten provedl v roce 1999 studii, která spojuje thimerosal s autismem. Snažili se, aby signál o autismu zmizel. Nepodařilo se jim to. Původní signál byl RR = 7,6 (viz také tento abstrakt), což je obrovský signál. Podrobnosti a odkaz na původní Verstraetenovu studii najdete v mém článku. Viz také tento článek a tento historický přehled a setkání v Simpsonwoodu o 23 let později a přepis. Další historické informace naleznete zde.

 11. Paul Offit lhal Robertu F. Kennedymu, mladěšímu o thimerosalu: RFK Jr. mi to řekl osobně, ale nyní to zaznělo v podcastu Joe Rogana v epizodě č. 1999. Začněte poslouchat ve 23:00. Pointa je v čase 28:33. V podstatě jde o to, že etylrtuť obsažená v thimerosalu se z krve dostane do mozku (na rozdíl od metylrtuti v rybách, která se do mozku dostává hůře, takže v krvi zůstává déle). Offit se snažil RFK přesvědčit, že rtuť se vylučuje, a odkázal na jistý článek. Když RFK zmínil Burbacherovu studii, na lince zavládlo hrobové ticho, protože Offit věděl, že byl přistižen při podvodu. Stručně řečeno, thimerosal může vážně poškodit lidský mozek. Vakcíny by neměly překračovat hematoencefalickou bariéru (pozn. překl. „bariéra, která zabraňuje vnik látek do mozku”). To vytváří biologickou věrohodnost potřebnou pro kauzalitu.

Studie CDC, která ukazuje, jak vakcína proti spalničkám způsobila trvalé poškození mozku. Nejpozoruhodnějším dokumentem, který ukazuje, že vakcína MMR způsobuje trvalé poškození mozku a smrt, je tento dokument z roku 1998 Akutní encefalopatie s následným trvalým poškozením mozku nebo smrtí spojená s dalšími oslabenými vakcínami proti spalničkám: Přehled žádostí podaných do Národního programu odškodnění za újmu způsobenou očkováním. Je napsána autory CDC, nebyla zpochybněna ani odvolána a je citována v 90 dokumentech.


Překlad části studie: Metody: Lékařské záznamy dětí, které splnily kritéria pro zařazení do studie, tj. obdržely první těchto vakcín v letech 1970 až 1993 a u nichž se vyvinula taková encefalopatie bez zjištěné příčiny do 15 dnů, byly identifikovány a analyzovány. Výsledky: Celkem 48 dětí ve věku 10 až 49 měsíců splnilo kritéria pro zařazení po obdržení vakcíny proti spalničkám, samostatně nebo v kombinaci. Osm dětí zemřelo a ostatní měly mentální regresi a retardaci, chronické záchvaty, motorické a senzorické deficity a pohybové poruchy. K nástupu neurologických příznaků nebo symptomů došlo v 8. a 9. dni, přičemž statisticky významné rozložení případů nebylo náhodné. Po podání monovalentní vakcíny proti příušnicím nebo zarděnkám nebyl zjištěn žádný případ. Závěry: Toto seskupení naznačuje, že příčinná souvislost mezi vakcínou proti spalničkám a encefalopatií může existovat jako vzácná komplikace očkování proti spalničkám.

Kdyby ovšem autoři napsali, že vakcíny tyto děti zabily, nemohli by svůj článek publikovat (tak funguje „věda“). Takže musíte číst mezi řádky, že těžký zánět/poškození mozku může způsobit smrt. Myslíte si, že by to mohlo být rozumné? Tento vynikající článek ukazuje statisticky významné vrcholy ve dnech 8 a 9 po očkování. To je příčinná souvislost. CDC tedy v roce 1998 vědělo, že vakcína proti spalničkám způsobuje poškození mozku. V dokumentu se však uvádí, že tento vztah „může existovat“. Správně. Jinak se údaje vysvětlit nedají, pokud nebyly příčinné. To nám dává větší biologickou věrohodnost.

Studie o očkovaných a neočkovaných osobách Existuje řada studií o neočkovaných a očkovaných, které ukazují statisticky významně vyšší výskyt autismu a dalších chronických onemocnění u očkovaných. A co je ještě důležitější, ti, kteří tvrdí, že tomu tak není, nemohou předložit jedinou studii o plně neočkovaných a plně očkovaných, která by ukázala, že počet případů autismu je v obou skupinách srovnatelný. Dokonce i ve vysoce uznávané (ale hluboce chybné) Madsenově studii byl v surových datech statisticky významně vyšší výskyt autismu ve skupině „dostala MMR vakcínu“ oproti skupině „nedostala MMR vakcínu“ (p=,01), než provedením nezveřejněných úprav (změnou relativního rizika z 1,45 na 0,92) změnili signál opačným směrem. „Upravená“ hodnota RR měla interval spolehlivosti .68 až 1,24, což znamená, že ani po aplikaci všech jejich „úprav“ nemohou vyloučit, že vakcína MMR zvyšuje riziko autismu. A to je jejich nejlepší studie!! Nikdo vám nikdy neřekne o této práci, která ukazuje, že základní údaje, které použili, jsou chybné. A nikomu zřejmě nevadí, že počet černošských dětí v této studii silně podhodnocuje počet černošských dětí v Americe. Ve skutečnosti se ve studii vůbec nehledí na rasu. Ups! Více informací o Madsenově studii najdete v zde.

 1. Paul Thomas zaznamenal 0 případů autismu u celkem 561 neočkovaných pacientů. U pacientů, kteří dodržovali očkovací plán CDC, bylo 15 případů autismu u 894 pacientů. Hodnota p Fisherova přesného testu je 0,0008, což je ohromující.

 2. Hooker: U očkovaných vs. neočkovaných je poměr šancí na autismus 5,03.

 3. Mawson: poměr šancí 4,2 pro autismus u očkovaných a neočkovaných (666 v této studii).

 4. Kontrolní skupina: poměr šancí 82 pro autismus u očkovaných a neočkovaných. „U osob s nulovou expozicí vakcínám po narození, před narozením nebo očkování vitaminem K je celková míra výskytu autismu v celé skupině CGS 0 % (0 z 1024).“ Provedení výpočtu OR vzhledem k mému průzkumu 10 000 dětí: OR=82 CI:5,1197 až 1315 z statistika: 3,114 Hladina významnosti. P = 0.0018.

 5. Lyons-Weiler: Studie byla příliš malá na to, aby bylo možné posoudit riziko autismu, ale ukázala lepší zdravotní výsledky u neočkovaných než u očkovaných v jiných případech. Viz tento článek, který uvádí, že neočkovaní lépe dodržovali zdravotní prohlídky než očkovaní, což vylučuje častý argument, který používají zastánci očkování. Píše se v něm, že „neočkované rodiny chodily na preventivní prohlídky častěji než rodiny očkované“.

 6. Nová studie na 50 000 dětech (předložená k publikaci, ale dosud nezveřejněná) ukazuje stejné poměry šancí na chronická onemocnění jako studie Hookera a Mawsona. Autor je uznávaný a soubor dat je velmi rozsáhlý.

 7. Studie Generation Rescue (GR), která byla provedena 26. června 2007, ukázala, že očkované děti jsou na tom výrazně hůře ve všech sledovaných kategoriích. „Za méně než 200 000 dolarů jsme byli schopni dokončit studii, kterou CDC s rozpočtem 8 miliard dolarů ročně nebylo schopno nebo ochotno provést.“ Kde je průzkum CDC? Nikde není k nalezení! Jednoduše ho nechtějí udělat. Přečtěte si průzkum a další informace najdete v tomto článku. GR nemohla s průzkumem manipulovat ani zmanipulovat jeho výsledky, protože jej provedla externí průzkumná firma bez střetu zájmů. Pokud se farmaceutickým společnostem výsledek nelíbil, mohly si snadno objednat jinou průzkumnou firmu. Ale neudělaly to!!! Nebo možná ano a prostě se rozhodly výsledky nezveřejnit, protože byly tak špatné. V každém případě je neexistence průzkumu, který by ukazoval opak průzkumu GR, pro narativ o „bezpečnosti a účinnosti“ velmi velmi problematická.

Druhá strana nedokáže uvést jedinou studii, která by prokázala opak toho, co tyto studie ukazují, např. že plně očkovaní jsou stejně zdraví nebo zdravější než plně neočkovaní. Existují velké skupiny, kde se neočkuje a kde je nulový nebo téměř nulový výskyt autismu.

 1. Amišové: Nenašli jsme amišské dítě s autismem, které by nebylo očkované nebo adoptované.

 2. Velká klinická pediatrická praxe, kterou osobně velmi dobře znám, upustila od používání všech vakcín a paracetamolu a za posledních 25 let dosáhla nulového výskytu autismu, přestože v sousedních klinikách výskyt autismu prudce rostl. Navíc navzdory absenci očkování byly děti také shodně zdravější než děti na všech okolních klinikách. To znamená, že epidemii autismu můžeme ukončit pouhou změnou individuálních rozhodnutí, která činíme. Bohužel tato klinika nemůže tyto informace „zveřejnit“, protože by jí lékařská komora odebrala licenci k výkonu lékařské praxe, protože nedokázala svým pacientům vnutit vakcíny, jak jí to nařídil lékařský establishment.

 3. V USA existují i jiné pediatrické kliniky, které se očkování vyhýbají. Například v Homefirst Medical Services: „Máme asi 30 000 nebo 35 000 dětí, o které jsme se za ta léta postarali, a myslím, že nemáme jediný případ autismu u dětí, které jsme porodili a které nikdy nebyly očkovány.“ Věrohodné je, že stejné výsledky hlásily i jiné kliniky, které neočkovaly.

 4. Můj průzkum mezi rodiči 10 000 dětí ukázal, že více vakcín znamená větší pravděpodobnost diagnózy autismu.

Klinika Homefirst v Chicagu, kterou vedl Mayer Eisenstein, měla desítky tisíc pacientů a za 47 let se na ní nevyskytl ani jeden případ autismu. Zemřel v roce 2014. Úryvek z článku: V minulosti představitelé veřejného zdravotnictví tvrdili, že takovýto přístup [průzkum veřejnosti s cílem zjistit zdravotní výsledky u očkovaných a neočkovaných] by byl nepraktický kvůli nízkému počtu nikdy neočkovaných dětí, ale tento sloupek našel desítky tisíc takových dětí – počínaje Amiši – na různých místech Spojených států. Podle našich neoficiálních a nevědeckých zpráv se zdálo, že míra výskytu autismu je u nikdy neočkovaných dětí nápadně nižší, … Tento sloupek však identifikoval několik skupin, které by mohly odpovídat tomuto předpokladu — od Amišů v pensylvánském Holandsku přes děti vzdělávané doma až po pacienty jedné chicagské rodinné ordinace. „S autismem jsem se u Amišů nesetkal,“ říká Dr. Frank Noonan, rodinný lékař z Lancaster County, který za čtvrtstoletí léčil tisíce Amišů. „Najdete všechny ostatní věci, ale my nenajdeme autismus. Jsme přímo v srdci amišské země a nevidíme žádný, a tak to prostě je.„ V Chicagu ošetřuje společnost Homefirst Medical Services tisíce nikdy neočkovaných dětí, jejichž rodiče získali výjimku na základě poměrně liberální očkovací politiky státu Illinois. Lékařský ředitel Homefirst, Dr. Mayer Eisenstein, nám řekl, že neví o žádném případu autismu u nikdy neočkovaných dětí; podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je to 1 ze 175 případů. „Máme poměrně velkou praxi,“ řekl nám Eisenstein. „Máme asi 30 000 nebo 35 000 dětí, o které jsme se v průběhu let starali, a myslím, že nemáme jediný případ autismu u námi porozených dětí, které nikdy nebyly očkovány. „Máme dostatečný vzorek,“ řekl Eisenstein. „Čísla jsou příliš velká na to, abychom to neviděli. Rozhodně bychom to věděli. Všichni jsme rodinní lékaři. Když ke mně přijde dítě s autismem, není s ním žádná komunikace. Je to děsivé. Nemůžete se jich dotknout. Není to něco, co by někomu chybělo.“

Názor odborníka Lidé, kteří pracují s autistickými dětmi, pravidelně uvádějí podobné zkušenosti jako v tomto svědectví. U ostatních dětí dochází k pomalé regresi do autismu, takže „výchozí bod“ je prostě těžké určit. V případech, kdy dojde k definitivní rychlé regresi, je to téměř vždy krátce po očkování. Nikdy jsem nemluvil s pracovníkem zabývajícím se autismem, který by měl opačnou zkušenost. Ve skutečnosti neznám jediný případ dítěte, u kterého by se autistické chování rychle rozvinulo kdykoli 2 týdny před očkováním.

Poměry před a po Poměry před a po jsou nejúžasnějšími důkazy o tom, že vakcíny způsobují autismus. Mnoho rodičů si krátce po očkování všimne náhlé, dramatické změny u svého dítěte. Zvláštní však je, že nikdo z nich si toho nevšiml těsně před schůzkou s pediatrem, aby dostal injekci. Je prostě téměř nemožné dosáhnout takového rozdílu, pokud je očkování bezpečné. Nejde ani o zaujatost pozorovatele. Kdyby se u dítěte těsně před návštěvou lékaře kvůli očkování náhle objevilo autistické chování, můžete se vsadit, že první, co by rodič vypustil z úst, by bylo, že by lékaři před očkováním řekl o náhlé změně. Který pediatr na světě si vzpomíná, že by se to někdy stalo? Přesto jsme zaplaveni příběhy rodičů, kteří říkají, že jejich dítě dostalo hned po očkování horečku, rodiče mu možná dali Tylenol (který vše zhoršuje) a během několika hodin už dítě není nikdy stejné. Tito rodiče zjevně nejsou antivaxerové, kteří věří Wakefieldovi, protože kdyby tomu tak bylo, své dítě by neočkovali!!! Není tedy možné tyto zprávy ignorovat.

 1. Statistiky pediatra Douga Hulstedta: U poloviny z nich rodiče spojovali autismus s vakcínou. Uvedl, že ve 44 případech se příznaky autismu objevily velmi rychle. Ve všech případech došlo k regresi po očkování, nikoliv ve dnech či týdnech před návštěvou vakcíny. To je statisticky nemožné, pokud je vakcína placebo. Ještě více zničující však je, že na světě nenajdete pediatra, u kterého by byly statistiky před a po srovnatelné. Proč ne? Pokud jsou vakcíny bezpečné, měl by mít každý pediatr srovnatelné statistiky a bylo by nemožné najít jediného Douga Hulstedta.

 2. Můj průzkum mezi rodiči 300 autistických dětí ukázal, že pravděpodobnost výskytu autismu měsíc před očkováním je 0:66 oproti měsíci po očkování. To je v pozoruhodné shodě s čísly Douga Hulstedta. To je nemožné, pokud vakcíny nezpůsobují autismus.

 3. Skutečnost, že tyto studie nikdo neprovádí. Tento článek poukazuje na to, že nejefektivnějším způsobem, jak odpovědět na otázku, zda vakcíny způsobují autismus, je vykreslit údaje před a po pro každou vakcínu a každou dávku.

Zajímavé a výmluvné je, že mohu snadno vyjmenovat 24 rodičů, u jejichž dětí se do 24 hodin po očkování poprvé objevilo velmi zjevné autistické chování. A to nejsem odborník na autismus. Mám na ně kontakt! Přesto všichni odborníci na autismus na světě nedokážou předložit seznam 24 rodičů na celém světě, u kterých se tyto příznaky náhle objevily během 24 hodin po očkování.

Další důkazy

 1. Autismus je poškození mozku. Jediné, co by mohlo způsobit takové poškození, je patogen, který je buď vstříknut, požit, vdechnut nebo vstřebán kůží. Může jít také o genetickou příčinu. To omezuje náš prostor pro řešení.

 2. Neexistuje jediná příčina autismu. Pokud odstraníte hlavní příčiny (např. očkování, užívání Tylenolu atd.), autismus se bude vyskytovat stále, ale v mnohem menší míře.

 3. Patogen musí být relativně nový, protože výskyt autismu se „rozjel“ až v roce 1983. V roce 1983 doporučilo Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) pro naše děti do 5 let celkem 10 vakcín. V roce 2007 jich CDC doporučilo 36, což představuje nárůst o 260 %, tedy 3,6krát.

Skutečnost, že můžeme dramaticky snížit výskyt autismu tím, že nebudeme očkovat všemi vakcínami, naznačuje, že hlavní příčinou jsou vakcíny.


Překrucování pravdy Když lidé na druhé straně sporu musí lhát a překrucovat pravdu, aby dosáhli svého, musíte se opravdu ptát, proč to musí dělat. Například Matt Carey, když psal o studii Williama Thompsona, tvrdil, že není nic špatného na vyloučení analýzy podskupiny RACE z jejich zveřejněného dokumentu nebo na příkazu zničit POUZE dokumenty, které se týkaly analýzy podskupiny RACE (tj. zničit POUZE ta data, která jsou v rozporu s vyprávěním CDC). Carey vyniká v oblbování lidí, kteří nevědí, jak věda funguje. Napsal další článek, ve kterém záměrně zkreslil výsledky průzkumu Generation Rescue (Matt tvrdil, že ukázaly pravý opak toho, co ve skutečnosti). Nikdo si nemůže přečíst výsledky průzkumu GR a myslet si, že vakcíny jsou dobré. Záměrně však neuvedl odkaz na zdroj, takže si nemůžete snadno ověřit, že lže. A konečně, obecně platí, že zastánci vakcín nechtějí vést občanský dialog, aby zjistili pravdu. To by mělo být velmi velmi znepokojující.

Přiznání špičkového odborníka na autismus A konečně největší důkaz pochází od Jamese Lyons-Weilera, kterému zavolal jeden z nejlepších světových odborníků na autismus. Ten Jamesovi řekl: „Všichni víme, že vakcíny způsobují autismus. Jen o tom nesmíme mluvit.“ Měl na mysli své kolegy odborníky na autismus. Kdyby to přiznali, přišli by o finanční prostředky, o práci, o licenci k výkonu lékařské praxe, o práva v nemocnicích, o osvědčení atd. Proto se nemohu dostat do debaty, a když se snažím tyto odborníky oslovit, tak se mě štítí. Proto nikdy neexistují studie „před“ a „po“ a proto je tolik studií navrženo tak, aby nenašly signál.

Kritéria příčinné souvislosti Pokud je splněno všech 5 Bradford Hillových kritérií, máme příčinnou souvislost. Všechna tato kritéria jsou splněna beze zbytku. Vyzvěte každého, kdo tvrdí, že se nejedná o kauzalitu, aby vám řekl, které kritérium není splněno. Co si myslíte? Průzkum: 1. Jsou tyto důkazy přesvědčivé? Myslíte si, že vakcíny způsobují autismus?

 • Ano 94%

 • Ne 3%

 • Nejsem si jistý 3%

 • 2340 HLASŮ

2. Který důkaz byl nejpřesvědčivější?

 • Přiznání odborníka na autismus 9%

 • Studie poměru Před:Po 17%

 • Zničení údajů, které je spojují 9%

 • Žádný autismus na neočkovaných klinikách 60%

 • Nejsem si jistý nebo jiné 5%

 • 2038 HLASŮ

Souhrn Věda je o porovnávání hypotéz s daty, která hypotéza je schopna nejlépe vysvětlit všechna data. Je zřejmé, že byly provedeny studie, které byly záměrně nebo neúmyslně navrženy tak, aby signál nenašly. To neznamená, že neexistuje souvislost; znamená to pouze, že studie byla pro nalezení souvislosti nedostatečná nebo že podkladové údaje byly kompromitovány. Jde o to, že pokud souvislost skutečně neexistuje, pak ať děláte, co děláte, souvislost nenajdete. Jejich problémem je však to, že existují i jiné studie, které zcela jasně ukazují, že vakcíny způsobují autismus, což nelze vyvrátit, protože signály jsou příliš silné. Kromě toho se mi nepodařilo najít jedinou studii, která by prokázala, že plně očkovaní mají lepší zdravotní výsledky než plně neočkovaní. Judy Gerberdingová, bývalá šéfka CDC, v roce 2005 slíbila, že takovou studii provede. O dvacet let později tato studie stále nebyla provedena. Princip předběžné opatrnosti v medicíně tedy zatím jasně říká, co bychom měli dělat: nikdo by neměl dostávat žádné vakcíny.346 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page