top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Hmyzí mouka a hmyz obsahují parazity!!!

Již před časem schválila EU cvrčky, moučné červy a kobylky jako lidskou potravu, výrobky z nich tak mohou být prodávány po celé EU. O tom, že se hmyz ve výrobku nachází ani nemusíte na první pohled vědět, výrobce totiž nemá povinnost to psát velkým písmem tak, aby to bylo ihned patrné (obzvlášť pokud nejde o hlavní složku výrobku).

Podezřelou potravinu však většinou poznáte na první pohled, na produkty z hmyzu (podobně jako na náhražky masa či mléka) nebo na jakékoli jiné produkty, které vřele doporučuje i WEF, se píše slovo „udržitelný“ (anglicky sustainable). Je tedy lepší se podobným produktům zdaleka vyhýbat. Když už nic jiného, podporujete tím právě Agendu 2030, které se také říká „agenda pro udržitelný rozvoj.“ Tam, kde je napsáno „udržitelné“, najdete nový světový řád podle WEF a Klause Schwaba. To je také případ potravin. Pokud najdete v průmyslově vyráběných potravinách složku označenou jako „Cvrččí mouka“ (anglicky cricket flour), pak jíte mletý hmyz, přesněji: cvrčky.


Na sociálních sítích WEF se už nějakou dobu objevuje prohlášení „Budete jíst výrobky z brouků“. WEF toto prohlášení opakovaně vypouští do světa, asi aby si „plebs“ zvykl. ActuallyFoods, výrobce potravin, již nějakou dobu píše na obaly „udržitelný“. Toto slovo lze nalézt také v programu SDG 2030 Organizace spojených národů, která pracuje ruku v ruce se Světovým ekonomickým fórem na novém světovém řádu. Malým písmem tam najdete napsáno „Organická cvrččí mouka“. Jiné společnosti maskují novou složku termínem „Achetas Domesticus“ – to je latinský název pro cvrčky domácí. Takzvané světovládné „elity“ chtějí převychovat lidstvo. V budoucnu by se člověk měl stále více živit laboratorně chovaným masem a hmyzem. Tento článek ukazuje, jak to vypadá v takové hmyzí farmě. Chovatelé zvířat vědí, že chovný hmyz je často zamořen jedovatými parazity. Mnoho exotických mazlíčků již muselo zemřít, protože hmyzí potrava byla parazity kontaminována.

Situace je podobná i u hmyzu, který je chován v takových farmách. Paraziti byli nalezeni v 81 procentech z 300 zkoumaných hmyzích farem. Mnoho z nich je považováno za škodlivé pro člověka. Existuje vědecký dokument z roku 2019: Parazitologické hodnocení jedlého hmyzu a jeho role při přenosu parazitárních onemocnění na člověka a zvířata. (odkaz na studii zde)

V tomto vědeckém dokumentu se uvádí toto:

Již před časem schválila EU cvrčky, moučné červy a kobylky jako lidskou potravu, výrobky z nich tak mohou být prodávány po celé EU. O tom, že se hmyz ve výrobku nachází ani nemusíte na první pohled vědět, výrobce totiž nemá povinnost to psát velkým písmem tak, aby to bylo ihned patrné (obzvlášť pokud nejde o hlavní složku výrobku). migrans). V této souvislosti je nedozírnou otázkou role jedlého hmyzu při přenosu parazitárních chorob, které mohou způsobit značné ztráty v jejich chovu a mohou představovat hrozbu pro lidi i zvířata. Cílem této studie bylo identifikovat a vyhodnotit vývojové formy parazitů kolonizujících jedlý hmyz v domácích chovech a prodejnách zvířat ve střední Evropě a určit potenciální riziko parazitárních infekcí pro lidi a zvířata. Experimentální materiál obsahoval vzorky živého hmyzu z 300 farem pro domácnost a obchodyJ se zvířaty, včetně 75 farem s moučnými červy, 75 farem domácích cvrčků, 75 farem madagaskarských syčících švábů a 75 farem s migrujícími kobylkami. Paraziti byli detekováni ve 244 (81,33 %) z 300 (100 %) vyšetřených hmyzích farem. Ve 206 (68,67 %) případů byli zjištění parazité patogenní pouze pro hmyz; ve 106 (35,33 %) případech byli paraziti potenciálně parazitičtí pro zvířata; a v 91 (30,33 %) případech byli paraziti potenciálně patogenní pro člověka. Jedlý hmyz je podceňovaným rezervoárem lidských a zvířecích parazitů. Náš výzkum ukazuje na důležitou roli tohoto hmyzu v epidemiologii parazitů patogenních pro obratlovce. Provedené parazitologické vyšetření naznačuje, že jedlý hmyz může být nejdůležitějším parazitním přenašečem domácích hmyzožravých zvířat. (konec citace)

Hmyzí prášek může být také problematický pro lidi, kteří jsou alergičtí na mušle. Předpokládá se, že spotřeba hmyzího prášku v USA poroste. Tam se tato složka nachází v těstovinách, chlebu, sušenkách, občerstvení a smoothies. V EU je hmyz nabízen zatím v menší míře, ale počet výrobků v obchodech i restauracích velmi rychle roste…


Video není uloženo na našem serveru. Pokud se video nepřehraje, patrně již bylo ze zdrojového serveru smazáno.
2 239 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page