top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Steve Kirsch potvrdil výsledky několika studií: Všechny vakcíny způsobují autismus

AUTOR: Steve Kirsch


Podle jedné z nejuznávanějších světových autorit v oblasti autismu všichni nebo téměř všichni ze 100 nejlepších vědců v oboru autismu vědí, že za krizí autismu v Americe stojí především vakcíny. Jen o tom nesmějí veřejně mluvit. Kdyby to udělali, přišli by o finanční prostředky, o práci a stali by se předmětem zastrašovacích technik svých kolegů. Proto mlčí a nikdo neví, co si skutečně myslí.



Věděli jste, že v Americe existují velké pediatrické ordinace, které se nacházejí v oblastech s vysokým výskytem autismu a které mají již 25 let po sobě NULU dětí s autismem? Za normálních okolností bychom jednoduše studovali, co mají tyto ordinace společného, čím se liší od svých kolegů. Říká se tomu „kopírování toho, co funguje“. Předvedení těchto osvědčených postupů by dramaticky zlepšilo zdraví dětí v USA a zvrátilo ohromující nárůst počtu autistů, který nyní dosahuje téměř 5 % lidí mladších 40 let (podle mého průzkumu mezi 10 000 dětmi).


Kdyby tyto „osvědčené postupy“ přijaly a podporovaly CDC, FDA a NIH, byli bychom nejzdravějším národem na světě a výskyt autismu by klesl na zanedbatelnou úroveň.

Důvody, proč neexistují žádné studie zkoumající tyto osvědčené postupy, jsou následující:

  1. Téměř nikdo neví, že tyto praktiky existují a kdo jsou. Jsou nenápadní. Jinak by je zdravotnické úřady zavřely.

  2. Běžnou klíčovou strategií používanou v těchto ordinacích je zcela se vyhnout očkování a zcela se vyhnout užívání paracetamolu. Farmaceutické společnosti by nedovolily, aby taková studie byla zveřejněna. Ani časopis by tomu nevěřil; je to tak protichůdné.

  3. Další klíčovou strategií je, že pokud podáváte vakcínu (což by nikdo nikdy neměl dělat), podávejte ji raději po jedné než více vakcín najednou. Kdyby to přiznali, důvěryhodnost CDC by šla hodně dolů.

  4. Na klinických výsledcích jednoduše nezáleží; záleží na tom, abyste dělali to, co vám řeknou.

  5. Kdyby vyšlo najevo, že CDC, FDA a NIH po desetiletí poskytovaly rady, které způsobily chronické onemocnění Američanů, pošramotilo by to jejich pověst a nikdo by jim v budoucnu nevěřil.

Pointa je v tom, že odborníci vědí, jak vyřešit krizi chronických onemocnění v Americe, ale nesmějí o tom mluvit. A i kdyby to udělali, nikdo by je neposlouchal a nevěřil by jim. Byli by označeni za lháře a šiřitele dezinformací. Věřte mi, že o tom něco málo vím.

V mém případě se nebojím, že mi bude odebrána lékařská licence, protože ji nemám. A nebojím se ani poškození pověsti, protože už teď mě mainstreamová komunita nerespektuje a na Wikipedii, LinkedIn, Medium atd. mám doživotní zákaz. Google mě hodnotí jako světového superrozšiřovatele dezinformací číslo jedna. Většina mých bývalých přátel se se mnou nebaví. Takže nemám co ztratit!


Budu financovat studii, jejímž cílem bude identifikovat společné jedinečné postupy klinik s vynikajícími zdravotními výsledky (včetně nulového výskytu autismu). A také budu financovat důkladnou statistickou analýzu dat z mého průzkumu, abych prokázal, že prokazují příčinnou souvislost mezi očkováním a řadou chronických onemocnění způsobem, který není napadnutelný.

Podstatné je, že většinová lékařská komunita a CDC tyto studie nikdy neprovedou. A pokud by je provedly, nikdy by nezveřejnily podkladové údaje.

Vědí, že data jsou špatná. Kdyby si mysleli, že údaje podporují jejich politiku, zveřejnili by údaje o veřejném zdraví, aby je mohl každý analyzovat. To ale nedělají. Všimli jste si toho?

Ale já tyto studie provedu a údaje zveřejním. A Amerika se konečně dozví pravdu o nevyčíslitelných škodách, které CDC, FDA a NIH napáchaly.

Například zde je shrnutí údajů, které jsem shromáždil od rodičů 10 000 dětí. Z něj jasně vyplývá, že čím více vakcín dítě dostane, tím větší je šance, že u něj bude diagnostikována trvalá neurologická porucha. Je to jednoznačné. Průzkum může zopakovat kdokoli. Ve skutečnosti byly mé výsledky podobné jiným studiím. Ale nikdo se toho nechce dotknout ani ověřit fakta. Není to zajímavé?

Pointa je, že CDC nám lže už desítky let. Vakcíny nejsou bezpečné. Amerika by na tom byla mnohem lépe, kdybychom všechny vakcíny zrušili.


Úvod


19. května 2023 jsem provedl průzkum mezi rodiči, kteří popisovali zdravotní problémy svých dětí. Data ukázala obrovský signál, že vakcíny obecně zvyšují pravděpodobnost různých chronických onemocnění včetně autismu. V případě autismu, ADHD, potravinových alergií atd. to byl 5násobný signál; v případě autoimunitních onemocnění bylo riziko zvýšeno přibližně 25násobně. Více o výsledcích v následujícím článku.

Zavolal jsem svému příteli Dr. Jamesi Lyons-Weilerovi. James je odborník na autismus; přečetl více než 2 000 prací o autismu a napsal o něm vysoce hodnocenou knihu: Vydal knihu The Environmental and Genetic Causes of Autism (Environmentální a genetické příčiny autismu). Řekl mi, že v době, kdy knihu psal, věřil, že kdyby se podařilo z USA odstranit vakcíny, míra výskytu autismu by klesla asi 4x. Jinými slovy, vakcíny jsou největším faktorem způsobujícím autismus. Kdyby věděl, co ví dnes, odmítl by všechny vakcíny a své děti by nikdy neočkoval.


James také poznamenal, že užívání tylenolu (neboli paracetamolu) v době očkování výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se u dítěte po očkování rozvine autismus.

To vysvětluje, proč se v lékařských ordinacích, které se vyhýbají očkování (v kombinaci s dalšími zdravými postupy), vyskytuje téměř nulový výskyt autismu (0 z 500 dětí oproti přibližně 25 z 500 dětí v okolní komunitě). Jedná se tedy o pětinásobnou událost, což znamená, že buď má daná ordinace obrovské štěstí (mnohem méně než 1 z 1 milionu), nebo dělá něco správně.


Ohromující nárůst výskytu autismu


Vidíte problém? V roce 1986 byl přijat zákon o poškození očkováním, který chránil farmaceutické společnosti před odpovědností. Podívejte se na graf. A není to genetika, protože geny se tak rychle nemění. Nebyla to ani změna definice autismu (DSM-III-R): ta by se projevila jako skoková funkce a asymptoticky by se vyrovnala.

To je jen v Kalifornii:

Míra výskytu autismu (Kalifornie)


Jak je vidět, když se užívání paracetamolu sníží, sníží se i výskyt autismu:




Pediatrická ordinace s „nadstandardními“ zdravotními výsledky upouští od používání všech vakcín, očkování vitamínem K a paracetamolu. Žádný paracetamol. Nikdy.


Proč mi o tom můj lékař neřekl?


O těchto praktikách se nikdy nedozvíte, protože lékaři vědí, že pokud o nich veřejně promluví, bude jim doživotně odebrána licence k výkonu lékařské praxe.

Nejúžasnější věc, kterou mi James v našem dnešním rozhovoru řekl, je, že poté, co knihu napsal, ho kontaktoval jeden z nejvýznamnějších vědců v oblasti autismu a řekl mu to na rovinu:

„Všichni víme, že vakcíny způsobují autismus. Jen o tom nesmíme mluvit.“

James mi řekl, že kdyby se sešlo 100 nejlepších vědců zabývajících se autismem a udělali by průzkum, který by se nedal vysledovat zpět k nim, zda jsou vakcíny hlavním faktorem autismu, hlasovalo by buď 100 % ANO, nebo velmi podobně.


Podtrženo a sečteno: Ani lékaři, ani vědci nesmějí zpochybňovat narativ. Proto je dnes zdravotnictví tak v nepořádku.


Věděli jste, že Kongres ví, že vakcíny způsobují autismus?

Podívejte se na komentář doktora Kennetha Stollera:

V roce 2004 jsem svědčil na zasedání výboru pro reformu a dohled Kongresu o novinkách v léčbě autismu. Všichni se těšili, co bude dál, protože jsme doufali v legislativu, která by umožnila dětem s autismem přístup k léčbě, která není označena jako léčba. Žádná „off-label” (neoficiální) léčba neexistuje, ale plátci třetích stran „off-label” (neoficiální) léčbu zpravidla nehradí. Střízlivý asistent kongresmana si mě vzal stranou a řekl mi nepříjemnou pravdu. Všichni lidé z vyšších vládních kruhů už věděli, že vakcíny způsobují autismus, a nikdy s tím nehodlali nic dělat. Neexistoval by žádný zákon, v němž by se slova autismus a léčba vyskytovala společně.

Nebo tento komentář od Maui Freedom Fighter:

Protože jsem nedávno odešla do důchodu. Tito rodiče mají techniku a mají “ účtenky“ !!! Jeden z rodičů mi ukázal VIDEO svého syna, jak v útlém věku mluví, zjevně srozumitelně a daleko za svými léty (maminka byla oční lékařka, tatínek několikanásobný doktorát z IT)! … Druhý den po očkování ztratil VŠECHNY řeči, hrubá motorika a jemná motorika extrémně snížena = TĚŽKÝ autismus!!!! Byli zdrceni!! Podobné příběhy jsem slyšela od všech rodičů!!! Autismus je 100% EPIDEMIE!!! No v současné době konzultuji katolické školy ve Vietnamu. Jakou míru autismu v současné době uvádějí???? JEDEN z deseti.

Věděli jste, že SIDS je způsoben očkováním? Ani o tom se nesmí mluvit!


Rodiče jsou přesvědčováni, že SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojence) je způsoben spaním dítěte na břiše.

Děláte si ze mě srandu?!?!?!!

Podívejme se, jak je to hloupé. Děti jsou tu už od …. Kolik let už?? Je to asi 192 000 let.

Teprve v roce 1969 byl syndrom SIDS natolik významný, že si zasloužil své jméno.


V mém průzkumu bylo zaznamenáno 7 případů SIDS. Ve dvou případech si oznamovatel nepamatoval, kdy k němu došlo. Zbývá tedy 5 případů. Tři z pěti případů se odehrály do jednoho týdne po očkování. Jeden z těchto tří případů SIDS byl bezprostředně po očkování. Údaje tedy odpovídají tomu, že k většině případů došlo bezprostředně po očkování. Pokud má někdo jiný přístup k většímu souboru dat, rád bych ho viděl! Tohle je jen rychlá kontrola s malými čísly. Nic to „nedokazuje“, ale je to v souladu s hypotézou o škodlivosti.

Připravuji samostatný článek o SIDS. Není pochyb o tom, že ho způsobují vakcíny. Sám jsem si údaje přímo ověřil a zjistil jsem stejnou souvislost, o které se píše v novinách.

SIDS je také závislý na očkování. Některé vakcíny mají vyšší míru výskytu než jiné. Z údajů VAERS je to naprosto zřejmé.

Jinými slovy, prakticky všechna úmrtí na SIDS nastala krátce po očkování a některé vakcíny mají vyšší úmrtnost na SIDS než jiné.

Museli byste být velmi slepí, abyste v tom neviděli příčinnou souvislost. Pokud kauzalitu nevidíte, pravděpodobně byste neměli pracovat v medicíně.

Tuto problematiku rozvedu ve svém dalším příspěvku věnovaném SIDS.


Jak mohou být stovky článků v lékařských časopisech, které tvrdí, že vakcíny nezpůsobují autismus nebo SIDS, chybné? To je věda tak zkažená?!?!


Jedním slovem ano. Sám bych tomu před dvěma lety nikdy nevěřil.

Ale podívejte se na COVID. Všechny ty bezpečné a účinné studie? Všechny byly špatné! Všechny práce, které ukazovaly, že snižuje míru infekce: špatné. Tyto vakcíny nemají téměř žádné nežádoucí účinky a žádná úmrtí, pokud si přečtete dokumenty. Pokud si přečtete studii VSD po uvedení vakcín COVID na trh, zjistíte, že se úmrtnost ze všech příčin po očkování snížila na polovinu. Stručně řečeno, zdá se, že téměř všechny práce, které prokazují škodlivost, nejsou buď nikdy přijaty, nebo jsou staženy z důvodů, které nevyhovují směrnicím COPE.

A tito lidé dosud nikdy nepřiznali úmrtí na mRNA vakcínu v USA.


V čem jsem jiný

Odlišuje mě to, že se nebojím mluvit nahlas a říkat lidem pravdu.

Nebojím se také požádat o transparentnost dat, když to nikdo jiný neudělá.


Další kroky

Průzkum, který jsem provedl, jasně ukazuje, o co ve skutečnosti jde.

Abychom to však mohli publikovat v lékařském časopise tak, aby to přežilo výzvy k odvolání, musíme provést analýzu dat v délce asi 3 měsíců. To bude dělat James Lyons-Weiler. To je jeho silná stránka. Zná všechny způsoby, jak data zablokovat, aby byla analýza neprůstřelná. Souhlasil jsem, že budu Jamese na příští tři měsíce financovat, aby to udělal.

Míra výskytu autismu u osob mladších 40 let se blíží 5 %. To je katastrofa. Existuje jen malá hrstka výzkumníků, kteří měli dost odvahy napsat články a měli to štěstí, že je publikovali. Čím více bude přibývat potvrzujících studií, jako je tato, které jsou relativně „neprůstřelné“, tím těžší bude pro lékaře lpět na svých systémech víry.


Souhrn

Není to tak, že bychom nevěděli, jaké jsou hlavní příčiny velkého počtu chronických onemocnění v dnešní Americe. Někteří lékaři to vědí. Jen o tom nesmějí mluvit.

Zajistit, aby lékaři a vědci mohli mluvit pravdu bez zastrašování, je mnohem těžší problém, jehož řešení může trvat desítky let.

Proto je naším nejlepším krokem přímé vzdělávání veřejnosti. Čím více důkazů se nám podaří publikovat v lékařských časopisech, tím snadněji budeme moci co nejdříve seznámit veřejnost s pravdou o škodlivosti vakcín a dalších léků.



661 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page