top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Trochu jiná fakta o očkování

Často je vše jinak, než věříme!


Často nám připadá zatěžko uvěřit novým poznatkům, často lpíme raději na nesprávné představě o světě, jen abychom nemuseli změnit svůj postoj.

Tento článek by mohlo otřást Vaší představou o světě – ale také změnit pozitivně Váš život..


Náš svět se vyznačuje neustálou změnou a nic se nemění tak rychle jako naše vědění. Dnes už si téměř nedokážeme představit, že v roce 1632 unikl Galilei Galileo popravě jen zřeknutím se své teze, že Země je kulatá a že to trvalo více než sto let, než se všeobecně uznalo, že Země není placka.

I v dějinách lékařství se objevovaly nové poznatky – které nám dnes připadají samozřejmé – jako například základy hygieny. V roce 1847 objevil Dr. Semmelweis, že důvodem vysoké úmrtnosti matek a dětí je nedostatečná hygiena lékařů při porodu. Tomu lékařstvo nemohlo a nechtělo prostě věřit – navzdory jeho mnoha prokázaným úspěchům. Za svůj požadavek, aby si lékaři před porodem desinfikovali ruce, byl zesměšňován, suspendován ze služby a později zavřen do blázince. A přitom to mohlo být tak jednoduché…


Ale nejen v dávno minulých dobách, i v naší době se ignorují nové poznatky.Contergan Forte platil dlouho za zázračný a obzvlášť bezpečný lék.
Následky známe až DNES – a jsme TEĎ o něco chytřejší. A nebo přece jen ne?

Ani tenkrát nechtěl nikdo slyšet varovná slova nebo přihlížet k novým poznatkům. Místo toho, aby se jednalo a pomáhalo, byli kritikové takzvanými odborníky zostuzováni. A tak to trvalo ještě celé roky, než byl medikament v Německu zakázán.

Myslíte, že se z toho zodpovědní poučili? Účinná látka CONTERGANU Thalidomid se vyrábí dodnes a pod jiným názvem se prodává především do zemí třetího světa!!!

Co z toho vyplývá?


Vymoženosti a poznatky dneška jsou zítra omyly minulosti. Přesto není zajištěno, že se proto něco změní k lepšímu… jedině že bychom se informovali sami… a změnili to případně sami u sebe!


Takže k meritu věci:

Jak to dnes například vypadá s našimi vědomostmi a naším postojem k tématu OČKOVÁNÍ?

Budou za pár let naši vnuci potřásat hlavami nad našimi dnešními chybami a hloupostmi?

Ale u tak důležitého tématu jako je očkování přece nemůže docházet k omylům – nebo ano?

Bude to jako u Conterganu a hygieny možná i u očkování, že totiž další generace toho prostě budou vědět víc?

Budou pak všeobecně známy věci, jako například…


• že mnoho chorob zřetelně ustoupilo už dlouho PŘED zavedením očkování?
Grafika z knihy Dr. Buchwalda ukazuje počet úmrtí na tetanus od roku 1949. Hromadná očkování se prováděla v období, podloženém šedým rámečkem.
• a že i úmrtnost dětí na spalničky klesla už dávno PŘED začátkem očkování?


Grafika ukazuje úmrtnost dětí pod 15 let na spalničky v Anglii. S očkováním se začalo teprve na úrovni šipky (Immunizacion Begun)! Zdroj: The informed Parent, www.informedparent.co.uk/mmr.html
Co z toho vyplývá?

Obě grafiky ukazují velmi zřetelně, že úmrtí značně klesla už PŘED začátkem očkování.

Zlepšení byla tedy s jistotou způsobena jinými faktory, jako například lepšími životními podmínkami, a především lepším zásobováním potravinami.

To ale zároveň znamená, že se lékařský a farmaceutický průmysl se svými hlášeními o úspěších očkování chlubí cizím peřím. Přesně vzato by se dokonce muselo říct, že ke zlepšení docházelo dokonce ještě NAVZDORY očkování. To zní teď pro mnohé možná velmi kacířsky, ale poté co byly děti v Německu v roce 1939 poprvé očkovány proti záškrtu, vystřelila křivka onemocnění vzhůru na 150.000 případů, zatímco předtím bylo jen zhruba 11.400 nemocných dětí! (Zdroje: E. McBean: „Vaccines do not Protect“ jakož i Franz Konz, „Der Große Gesundheits-KONZ“ 4. Vydání duben 1999)


To přece není možné… myslíte si teď možná – nebo doufáte.

Je to ale bohužel jen jeden z mnoha podobných případů. To, že se o tom ve sdělovacích prostředcích doslechneme jen zřídkakdy, je pochopitelné. Nehodí se to do společensko politického obrazu, diktovaného silami, kterým by to snižovalo obrat!

A když se už takové hlášení do sdělovacích prostředků dostane, hned se zdůrazní, že dnes jsou očkovací séra ale podstatně bezpečnější…

No dobře, rádi tomu uvěříme – i když to zní jako klasický argument prodavačů. Ale posuďte fakta sami.


Věděli jste vlastně, že…

• na přiloženém lístečku s deklarací obsažených látek nemusí být uvedeny všechny obsažené látky?

• kromě „léčivě působících“ složek jsou v očkovacích sérech i nervové jedy jako rtuť a sloučeniny aluminia?

• očkovací séra obsahují rovněž znečištění z živných substrátů (opičí ledviny, kuřecí embrya, lidské plodové buňky, geneticky změněné kvasničné buňky…)?

• dětská očkovací séra obsahují někdy mnohonásobek složek očkovacích sér pro dospělé?

• očkování představují masivní zásah do dětského imunitního systému?

• očkování jsou popsána jako jedna z příčin hyperaktivity?

• gentechnická očkovací séra (např. proti hepatitis-B) mohou vést k nezvratnému zamoření dědičné substance?

• očkovací séra obsahují často antibiotika kvůli bakteriálním znečištěním?

• že každé očkování představuje smrtelné nebezpečí anafylaktického šoku?

• že tedy přitom můžete zemřít i na reakci nesnášenlivosti vůči tělu cizím bílkovinám?

• Váš lékař dostane za poradenskou činnost ohledně očkování zaplaceno jen tehdy, pokud Vás po ní také naočkuje?


To Vám ještě nikdo neřekl? Ani Váš lékař nebo lékárník?

Nedivte se. Ani lékaři a vědci nedostanou od příslušných úřadů odpovědi na kritické otázky..

Jako například lékař Andreas Diemer z Gaggenau, který chtěl vědět, jaké důkazy se vyžadují pro účinnost očkovacího séra, které má být schváleno. To by přece pro úřad, který se den za dnem zabývá schvalováním očkovacích sér, neměl být žádný problém. Nebo není účinnost vůbec doložena?


Neexistuje jediná nezávislá a seriózní studie, v níž by byla objektivně doložena účinnost, užitek a neškodlivost očkování.

Nejsou dokonce ani exaktně doloženy samotné viry, proti nimž se tak pilně očkuje!

To také vysvětluje, proč si zatím nikdo nevydělal odměnu 10.000 EUR, vyhlášenou v lednu 2003 virologem (!) Dr. Stefanem Lankou. Bylo by k tomu „pouze“ zapotřebí předložit vědeckou publikaci s důkazem viru neštovic, což by alespoň pro spolupracovníky úřadů snad neměl být takový problém.


Neuvěřitelné? Ano! Ale jak dějiny ukazují, není nic nemožné!

Na základě těchto chybějících důkazů a mnoha nesrovnalostí je celá teorie očkování zpochybňována stále více lidmi. Zkuste to sami a zeptejte se u zdravotního úřadu. Učiníte stejnou zkušenost jako mnoho dalších během posledních let, kteří na otázky ohledně nesrovnalostí dat k očkování nedostali žádnou konkrétní odpověď. Už zase jsme se nepoučili z dějin?

Dnes se smějeme středověkým metodám léčení a hnusí se nám pomyšlení na tehdejší „zázračné léky“. Mixtury jako rozemletý myší zub, smíšený ve volské krvi s žabíma očima a kouskem jemně rozdrcené hroší kůže, už prostě „netáhnou“.


Ale jak by to vypadalo s čerstvým hnisem chřadnoucí opice, vylepšeným glycerinem a chloroformem, obohaceným rtutí a kvůli trvanlivosti dochuceným střikem formaldehydu?

To taky nezní zrovna jako „hit“, že?

Ale kdyby na obalu takového podezřelého „koktejlu“ stálo napsáno „léčivé sérum“? Nebo by se mu dělala reklama vysoce kvalitními brožurami? Nebo kdyby ho namísto čarodějné kořenářky nabízel příjemný muž v bílém plášti? Užívali bychom takové mixtury, byť by pořád ještě vypadaly docela nechutně? Ale co – nakonec žijeme v moderním, vysoce civilizovaném světě! A takovéhle „čarodějné nápoje“ se do 21. století už prostě nehodí, není-liž pravda?


No dobře, tekutinu získanou ze zředěného hnisu už pít nemusíme… ona se totiž VPICHUJE!

Ne, ne ve středověku, DNES!

Přitom se totiž nejedná o pochybnou středověkou „mixturu“, nýbrž o moderní očkovací sérum dnešní doby: tetanus.

Šokováni? To jsme byli my také a jsme i nadále, zejména jelikož zde předložená fakta představují jen špičku ledovce a u tématu očkování je ještě spousta dalších nesrovnalostí. Proto se zasazujeme za to, aby bylo obyvatelstvo konečně informováno i o rizicích a vedlejších účincích očkování. Nikdo nechce návrat ke středověké medicíně. Při srovnání fakt má ovšem člověk často dojem, že jejich „zázračné prostředky“ byly neškodnější.


Ale pokud neočkovat, co potom?

Tuto otázku si kladou mnozí. Je to ale nesprávná otázka! Proč by vůbec měla být nějaká alternativa k něčemu, co je zamořeno škodlivinami a jehož účinnost není doložena?

Náš svět – především zde v Evropě – není zdaleka tak nebezpečný, jak nám chtějí sdělovací prostředky nakukat. Špatné zprávy se prostě prodávají mnohem lépe a proti zájmům zákazníků, dobře platících za inzerci, se taky nesmí nic napsat – jinak by už v dalším vydání neinzerovali.

Reklamy… Vzpomínáte si jistě na očkovací reklamu s velkým R, kterou nám kdysi pořád vštěpovali – Orální očkování je sladké – dětská obrna je trpká.


Řekli Vám přitom také,

• že se od očkovaných dětí můžete nakazit obrnou, například při měnění plínek?

• že epidemie dětské obrny se objevily vždy jen tehdy, pokud PŘEDTÍM došlo k větší očkovací akci proti obrně nebo pokud se velkoplošně nasadilo DDT (chlorbenzen)? (DDT = insekticid, prostředek na ochranu rostlin a dřeva, obsažený i pokojových sprejích)

• že před r. 1900 (tedy před očkováním a nasazením DDT) nebyly prakticky žádné případy dětské obrny?


Být neočkovaný = riziko? Zcela naopak!

Rodiče hlásí, že jejich neočkované děti mají ve srovnání se stejně starými a spolužáky:

• lepší vnímavost a pohyblivost, • dokážou se lépe vyjadřovat, • jsou bystřejší, • jsou vzácněji nemocné, • soustředěněji se učí, • vystupují sebevědoměji, • rychleji se uzdravují, • jsou vytrvalejší, atd.


Lze to doložit? To, co nedokázaly (nechtěly) úřady, vykonala soukromá iniciativa. Dotazovala se několik set rodičů neočkovaných dětí a dospěla k výsledku, který byl pro mnohé překvapivý.


Z neočkovaných dětí:

• více než polovina neměla ještě nikdy dětskou nemoc,

• méně než 30 % z nich mělo někdy plané neštovice (a většina z nich jen velmi slabě),

• méně než 6 % mělo zarděnky nebo spalničky,

• a ještě menší počet dětí měl příušnice nebo černý kašel.


Stejně tak zajímavé je srovnání ohledně potenciálních následků očkování v poměru k průměru všech dětí, zahrnující očkované i neočkované děti.


Nemoc všechny děti neočkované děti

astma 8 – 12 % 0 %

neurodermitida 10 – 20 % 4 %

alergie 25 % 2,9 %

hyperaktivita 10 % 1,3 %


Z toho je zřejmé, že

• že neočkované děti mnohem vzácněji onemocní • a/nebo že očkování tyto nemoci podporuje!


Proč tedy očkovat nebo hledat alternativy očkování, když jsou neočkovaní tak jako tak zdravější?

Uvažte prosím také, že nemoci jsou sice nepříjemné, mají ale také zároveň podpůrnou a pomocnou funkci. Umožňují tělu očistit se zevnitř, posilují imunitní systém a jsou právě u dětí často spojeny s osobním vývojovým pokrokem.


Navíc se nemoci většinou během 2 – 3 týdnů vyléčí, poškození očkováním však nesete DOŽIVOTNĚ!

Jsme toho mínění, že nejlepší a nejjistější ochranou před onemocněním jsou zkrátka a prostě dobré životní podmínky. K tomu patří mimo jiné zdravá výživa a čisté životní prostředí, především ale také bezpečí intaktní rodiny a harmonické a stabilní sociální prostředí.


TO jsou přirozené základy zdraví a dobrého zdravotního stavu – ne očkování. Jsou-li dány tyto základy, má člověk i dobře fungující imunitní systém, který se vypořádá se všemi nemocemi.

To zní dobře a jednoduše – – a tak to také je! Je to tak jednoduché, že tomu většina ani nechce věřit.

Je načase převzít zase větší vlastní zodpovědnost a soustředit se na přirozené procesy. Nebo necháte své auto v servisu také infikovat „malým zadřením pístu“, aby motor v budoucnosti běžel bez problémů? Ne, na to vezmeme obzvlášť dobrý motorový olej. Jen naše tělo se má vypořádat s každým svinstvem?


To přece není možné! Proto považujeme očkování nejen za zbytečné, nýbrž i za nebezpečné, protože oslabuje imunitní systém uměle navozenou infekcí a (jedovatými) příměsemi.

Máte už dnes možnost, rozpoznat možná jeden z největších omylů naší doby. Využijte této možnosti, důkladně se informujte a rozhodněte se sami za sebe – nakonec jde o VAŠE zdraví! Máte otázky nebo potřebujete další podklady? Navštivte na internetu např. adresy: www.rozalio.cz www.impfkritik.de www.efi-online.de www.impfschutzverband.de www.erkenntnisweg.de


Nepodporujte zdravotnický byznys, který je PROTI lidem! Naučte se být zdraví sami!941 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page